Herman van Veen
hermanvanveen.com
Over wat er in de krant stond en waarom ik u dit mail. 9 november 2009

Het is simpelweg fysiek niet mogelijk iedereen die dit vandaag zou willen, te woord te staan.
Op een bijeenkomst in het Academiegebouw heb ik in Utrecht gesproken over de val van de Muur en met een journaliste Marion Brasch die drie weken voor de val van de muur bij een persconferentie was in Oost Berlijn waarop ik vertelde daar op het toneel gestaan te hebben met de intentie de muur weg te zingen.

Zij heeft dat willen publiceren en is daardoor in serieuze moeilijkheden gekomen met haar bazen en de partij.
Tegen die achtergrond heb ik mijn zorg geuit over de oude totalitaire systemen en dat we ervoor moeten waken dat de structuur van politieke partijen op democratische afspraken berust.
Dit met de bedoeling uiteen te zetten dat de PVV niet mag worden als de NSB.
De geschiedenis van de één mag niet de toekomst van de ander worden.

De PVV is mijns inziens geen politieke partij maar een vereniging, een beweging, waar één man het vooralsnog voor het zeggen heeft.
Dat is niet democratisch. Vandaar mijn zorg.

De aard van de duizenden reacties die ik op dit ogenblik krijg bevestigen mijn zorg.

Hopende u hiermee een antwoord te hebben gegeven teken ik met hoogachting,

Herman van Veen