Herman van Veen & Edith Leerkes
(ingezonden brief)
de Volkskrant
Intocht 7 november 2009

Wie bedreigt hier democratie? Het risico dat de PVV een gevaar zal zijn voor de staatsveiligheid wordt door henzelf bevestigd.
Op de internet site van elke politieke partij staat dat we lid kunnen worden, behalve op die van de PVV, die mogen we alleen steunen als donateur. De PVV is een vereniging met maar één lid. Een autoritaire methode.
De reden daarvoor kan alleen zijn dat democratisch genomen beslissingen door leden de vrijelijk te spuiten modder door de stuurman zouden beperken.
Het predikaat ‘extreem rechts’ moge vooralsnog te sterk associëren met het gruwelijke nazi verleden maar juist die geschiedenis heeft laten zien dat we waakzaam dienen te zijn voor een volksmenner die op een opportunistische golf surft, roepend dat hij de schuldigen kent.
Deze ‘schuldigen’ zijn vooral de kinderen van de arbeiders die wij hiernaartoe haalden om onze welvaart te vergroten.
We kunnen, 40 jaar na deze intocht, deze kinderen niet wegzetten als criminelen of terroristen maar dienen hen te helpen om tussen twee culturen een maatschappelijk verantwoorde weg te vinden.

Het laagje beschaving waarmee wij ons bedekken laat los, we zouden ons niet moeten verlagen tot het ongenuanceerd stigmatiseren van een deel van onze bevolking.

het verkiezingspamflet van de PVV spreekt over ‘het fatsoen moet terug in onze samenleving’. Lijkt ons een goed streven, met name voor de PVV.

Herman van Veen & Edith Leerkes