Jan Snoek
FC4You
Westbroek en Van Veen kijken anders naar de wereld maar vinden elkaar in FC4You

'Juist daarom is Henk & Herman een passende strip"
september 2009

Voortaan zijn Henk Westbroek en Herman van Veen samen te bewonderen in 'Henk en Herman', de strip waarin de maatschappelijke activiteiten van FC4You pakkend zichtbaar worden gemaakt. Activiteiten die duidelijk maken dat FC Utrecht midden in de samenleving staat en daarbinnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage wenst te leveren. En daar verlenen deze 'Oer-Utrechters' graag hun medewerking aan.


Herman van Veen, kleinkunstenaar in het groot, groeide op in de Kievitdwarsstraat. Henk Westbroek, socioloog, zanger, liedjesschrijver, producer, kroegbaas en radio- en televisiepresentator heeft met zijn stadgenoot Herman van Veen op zijn minst twee dingen gemeen: de stad Utrecht en de liefde voor voetbal, in het bijzonder FC Utrecht. Twee mensen met een verschillende kijk op de wereld, maar met het hart op de juiste plek. En beiden reageerden enthousiast om als stripfiguur bij de maatschappelijke activiteiten van FC4You betrokken te worden.

strip Charles v.d. Broek


Henk Westbroek: "Dat ik voor FC Utrecht door middel van een strip samen mag werken met een absolute grootheid als Herman van Veen, daar ben ik dubbel trots op."

Herman van Veen: "Ik vind een strip van Henk en mij grappig en verrassend. Henk is een heel oprechte kerel met het hart op de tong en bovendien een goede muzikant die ik erg graag mag. Alleen, ik kijk anders naar de wereld dan hij dat doet. Maar daardoor kan het juist een leuke, confronterende, grappige strip worden."

Henk Westbroek: "Het komend seizoen zullen de spelers van FC Utrecht genoeg kansen krijgen om te scoren. Maar niet iedereen in deze maatschappij krijgt zoveel kansen als onze spelers. En het gaat er bij FC Utrecht ook om die kansen te bieden aan mensen die tot nu toe kansloos worden geacht."

Herman van Veen: "Als ik denk aan FC Utrecht van de afgelopen jaren, dan zie ik een wat zakelijker club die momenteel geweldig zijn best doet weer contact te krijgen met haar achterban. Ik heb het gevoel dat de verbinding tussen de fans en de club, zowel op bestuurlijk als op zakelijk niveau, nog wat uit elkaar ligt. Dat is logisch, want zoiets kost tijd. Maar de club is per slot van rekening van ons, wij zijn FC Utrecht. Carré is ook niet van de directeur, begrijp je. Carré is van ons. Die mannen aan de top van een club moeten begrijpen dat ze voor ons werken. Het moet eigenlijk een symbiose zijn tussen bestuur, zakenjongens en ons, voor wie het spel gespeeld wordt."

Henk Westbroek: "Ik ben daarom zo blij dat de club het initiatief heeft genomen om door middel van projecten als Playing for Success, waarbij kinderen die om wat voor reden ook een leerachterstand hebben opgelopen, bij FC Utrecht geholpen worden om deze achterstand in te lopen. Daarbij fungeren de club en de spelers als rolmodel waardoor bij deze kinderen een beeld kan ontstaan van:
'Als die en die speler, zo wil ik ook worden!'.

Herman van Veen: "Dat vind ik fantastisch. Je ziet het ook bij FC Barcelona. Die is wat dat betreft een heel goed voorbeeld, zij hebben zich gerealiseerd dat een maatschappelijk, sociale betrokkenheid onmisbaar verbonden is aan het spel en de club. En dat een voetbalclub daarin een hele grote rol kan spelen. De sociale verschillen zijn immers nog steeds enorm. De maatschappij is heel liefdeloos voor mensen die weinig kansen hebben en vervolgens vluchten in enge zekerheden als rechts radicaal gedrag. Dus ik geloof dat het heel goed is dat FC Utrecht zich als club sociaal maatschappelijker gaat opstellen, omdat het voetbal immers een spiegel is van de samenleving. Dat spelletje is daarom zo geweldig, omdat het een blauwdruk is van dat wat er in de maatschappij gebeurt. Je hebt niet iemand onderuit te schoppen, dat doe je gewoon niet. Het is slecht voor het spel en niet collegiaal. Je naait je collega's niet, maar je zetje in voor een collectief."

Henk Westbroek: "Weetje, als kinderen gaan leren, werken en voetballen, dan worden ze geen huurmoordenaar. Dan kun je ze bijvoorbeeld aanspreken op het feit en begrijpen ze dat ook, dat het waanzin is om met 140 kilometer per uur door het centrum van Utrecht te scheuren of regelmatig met een noodgang door 'rood' te rijden. En daar wordt zo de stad, inclusief FC Utrecht, aangenamer, leuker en ook grootser mee."

Herman van Veen:" Nogmaals, daarin spelen spelers een veel grotere rol dan dat ze zich vaak realiseren. Want we kijken allemaal! Als een speler bijvoorbeeld een elleboog uitdeelt dan is dat volstrekt asociaal, daarvoor is een rode kaart nog te weinig. Stel je voor dat ik mijn pianist een elleboog geef, omdat hij een verkeerde noot speelt of iemand uit het publiek die mij niet aanstaat voor zijn kloten schop. Dat wordt toch niet geaccepteerd? Als ik rood-wit zie krijg ik een kleur, daar word ik vrolijk van. Ik wil ook dat we winnen, maar dan wel op mijn manier! Met respect! Tik ze uit, maar schop ze niet voor hun flikker. Het is goed dat FC Utrecht dat koppelt aan heel concrete projecten, die ook iets in beweging brengen."