Twentse Courant Tubantia
Nog niets aan betekenis ingeboet
Overijssels eerbetoon voor dichter Willem Wilmink.
21 maart 2008

ENSCHEDE - Zanger Herman van Veen is een van de vele artiesten die spontaan medewerking heeft toegezegd aan het Willem Wilmink festival, van 4 tot 7 juni 2009. Hij geldt als bewonderaar van zijn vijfjaar geleden overleden collega. Van Veen zet 'Javastraat 13' op muziek. Dit gedicht van Wilmink gaat over de nieuwe emigran-ten die zich in de textielstad Enschede vestigden. Het werk Staat symbool voor een tolerante samenleving en een stad die zieh openstelt voor nieuwe inwoners. Herman van Veen zal het lied te zijner tijd aanbieden aan de festivalstad Enschede.

De activiteiten vinden plaats in het nieuwe - dit najaar te openen -Enschedese Muziekkwartier. Hoofdmoot van het programma is 4e voordracht van bestaand en nieuw dichtmateriaal. Zowel fans van Wilmink als professionele kunstenaars zullen afwisselend werk van de dichter ten gehore brengen. Het is de bedoeling tot een boekuitgave te komen van recent ontdekte of nog niet gepubliceerde gedichten en liedjes van Willem Wilmink.
Dichter / schrijver Willem Wilmink (1936-2003) zal de geschiedenis ingaan als de oosterling met zijn mooie en eenvoudige taalgebruik, de man die aangrijpend schreef voor grote en kleine mensen en wiens omvangrijke oeuvre zowel heimwee en nostalgie als grote maatschappelijke betrokkenheid ademde. Hoewel hij geruime tijd in Amsterdam studeerde en doceerde was en bleef hij een Tukker, iemand die liefst -letterlijk - dicht bij huis bleef Wilmink kwam op voor de zwakkeren in de samenleving. Zijn gedichten, essays, liedjes en proza leven vijfjaar na zijn overlijden nog onverminderd voort en hebben aan hedendaagse betekenis niets aan kracht ingeboet.

Willem Wilmink heeft grote betekenis gehad voor de kunst- en taal-geschiedenis van Nederland. Dat is de belangrijkste drijfveer voor het opzetten van een manifestatie die wordt voorbereid door de Stichting Willem Wilmnink Festival.


Javastraat 13

Immigranten,
niet meer uit Wolvega of Drenthe,
maar uit Spanje, Afrika, Klein- of Groot-Azie.
In de Atjehstraat zijn moslims bij 't gebouwtje aan de praat
dat nu moskee is
en dat vroeger wat met d'Heiligen der Laatste Dagen had.
Ook in mijn oude school woont de islam,
maar Shakespeare zei al:
"Wat beduidt een naam?'
Allah of God, Jezus of Mohammed,
men bidt hetzelfde angstige gebed:
'Spaar ons voor ziekte,
schade aan de ziel,
en Heer,
ook voor een tweede Tsjernobyl,
blijf met de mensheid,
Heer,
blijf onze Vriend,
al is een tweede zondvloed dik verdiend.'

Waar men ook nieuwe mensen niet verdroeg, hier wel. Want deze stad is ruim genoeg. Molukker, Surinamer, Vietnamees, hun kinderen praten 't zelfde Enschedees.

Willem Wilmink