Leeuwarder Courant

Te weinig visie

12 oktober 1982

Het is duidelijk dat de kranten moeite hebben met zijn stijl, zijn veelzijdigheid. Ook de Daily News en de New York Post vinden Herman van Veen niet voldoende helder te plaatsen. Zijn overvloed aan materiaal speelt hem parten, aldus de New York Post. Dit blad is gematigd-positief, maar stelt dat Herman van Veen te weinig visie uitstraalt.


Er zit niet genoeg lijn in wat hij doet en hij is alleen opmerkelijk als hij musiceert op piano of viool. ĄIn z'n beste vorm kan hij verschrikkelijk goed zijn, maar wat hij nodig heeft is een sterkere regisseurshand'. Herman van Veen is geen moment aangeslagen of kapot. Hij gaat door.
Zijn medewerkers zijn koortsachtig in overleg over de publiciteitscampagne om verder te spelen op Broadway.
In elk geval draait de show door tot en met zondag. Dan valt de beslissing, of men er, om te beginnen, een week aan vastknoopt, maar de financiŽle risico's zijn niet onaanzienlijk.