Leeuwarder Courant

Stuk van Herman van Veen niet geschikt voor schooljeugd uit Steenwijk

13 oktober 1976

STEENWIJK - De leerlingen van de zes scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk hebben gisteravond het stuk "Jukebox 2008" van Herman van Veen, dat voor hen in de Meenthe door een groep door Van Veen uitgezochte artiesten voor hen zou worden opgevoerd, niet mogen zien. De voorstelling werd afgelast, omdat de Commissie Evenementen Voortgezet Onderwijs Steenwijk dat beter vond.


Hoeveel de directies van de scholen hadden gemeend, dat het stuk na een goede voorbereiding nog wel gebracht zou kunnen worden, gaf men toch de voorkeur aan afgelasting toen de directie van de Meenthe daartoe nog kans bleek te zien.

De heer Boy Kaptein, leraar Nederlands aan de rooms-katholieke havo in Gelderingen, die voor de didactische begeleiding van het programma voor de jeugd zorgt, is het stuk in Zwolle gaan zien. Hij zegt geschrokken te zijn van "Jukebox 2008" ook al omdat het door kinderen van alle richtingen zou worden bijgewoond, Er werd in gevloekt, er kwamen schuttingwoorden en een striptease-scène in voor en er werd wel erg losjes over abortus gepraat," zegt hij.
Omdat hij niet alleen verantwoordelijk wilde zijn, heeft de heer Kaptein de kwestie van het al of niet doorgaan teruggebracht naar de commissie met het bovenvermelde resultaat.
Het stuk zat in een serie van veertien toneel- of cabaretuitvoeringen, die bedoeld waren om het theater voor iedereen wat meer toegankelijk te maken.

Er wordt nu nog gezocht naar een vervangend evenement