Limburgsch Dagblad

Ontbijten met Herman van Veen

19 mei 1972

Herman van Veen gaf onlangs bij wijze van experiment een nachtconcert in de Maastrichtse Stadsschouwburg met een programma wat duidelijk afweek van zijn show waar hij avondaan-avond mee door het land reist.


De belangstelling voor dit succesvolle nachtoptreden was dermate groot dat velen geen kaartje meer konden bemachtigen. Herman zelf was ook bijzonder enthousiast over de bijzondere sfeer en alhoewel hij er geen gewoonte van wil maken dit soort nachtconeerten te brengen is hij bereid gevonden op zaterdag 20 mei nogmaals naar Maastricht te komen om er om 0.15 uur (kwart over twaalf) een nachtconcert te brengen.
Het programma van die nacht bevat uitsluitend „verzoeknummers" uit de programma's en platen die Herman van Veen de afgelopen jaren bracht. Het publiek vraagt; en Herman van Veen zingt en speelt.
Er is nog een nieuw facet aan het programma toegevoegd. Na afloop van het vorige nachtconcert konden de bezoekers maar moeilijk scheiden van de gezellige na-zit in de Redoute. Daarom is op 20 mei de mogelijkheid geschapen in gezellige „na-zit" in de Redoute bijeen te blijven om dan aldaar in de vroege ochtenduren gezamenlijk te ontbijten met Herman van Veen en zijn medewerkers.
Mogelijk dat daarna het hopenlijk mooie Pinksterweer de bezoekers nog weet te lokken voor een fraaie wandeling Dit optreden betekent tevens het zesde optreden van Herman van Veen dit seizoen in Maastricht.
En geen wonder; „Hermans vakmanschap is groot! Zijn liedjes, waarvan de teksten zonder rooskleurigheid gevat zijn in een gemakkelijke aansprekende melodie, hebben een enorme sfeer.
Mimisch is hij erg sterk en dat leidt tot modern clonwswerk, waarvan „de piano-solo" het mooiste voorbeeld is. Hij is een briljante Harlekijn, zijn kwaliteiten liggen op hoog niveau.

, Wat willen we daar nog aan toevoegen... Herman van Veen is een formidabele theatermaker die die nacht een theaterhappening zal maken waar je heen moet.'