Keesjemaduraatje
Het Vrije Volk
Reacties op Doekle Terpstra (+reactie van Herman van Veen) 3 december 2007

Naar aanleiding van de oproep tegen de "Verwildering van de samenleving" van Doekle Terpstra, afgelopen vrijdag in Trouw, vormen zich nu twee fronten: de burgerlijk nette mensen en de radicaal linkse actievoerders.

Ik kan er ook niets aan doen, maar ik moest even naar Pauw en Witteman kijken, nadat in de aankondiging de namen Herman van Veen, Doekle Terpstra en Harry van Bommel gevallen waren. Zoals gewoonlijk was er geen gast uitgenodigd om het standpunt pro-Wilders te vertolken. Doekle Terpstra noemde namen van Hooggeplaatste Personen die hem de laatste dagen steun hebben toegezegd en het zal jullie niet verbazen dat weer de "übliche Verdächtigen" van zich hebben laten horen: Rabijn Soetendorp, Eelco Brinkman, Geert Mak, Erika Terpstra, Burgemeester Joritsma van Almere, de rector van de VU en de voorzitter van het MKB, als ik tenminste snel genoeg heb meegeschreven. Nou daar gaan ze natuurlijk geen deuk mee in een pak boter slaan. Allemaal hele bekwame personen, die in rijke mate reeds in het parlement zijn vertegenwoordigd en dus helemaal niet buiten-parlementair actief hoeven worden. Dat willen ze ook helemaal niet. Harry van Bommel zei heel treffend, dat deze mensen de afgelopen 20 jaar niets tegen de verloedering in de oude wijken hebben gedaan, maar daarentegen de Wilders-stemmers in de kou hebben laten staan en dat ze dus geen recht van spreken hebben. Dat is ook wel weer eens leuk om het met Harry van Bommel eens te zijn.

Herman van Veen is het ook niet eens met Doekle Terpstra, want hij vindt dat Wilders door deze actie sterker wordt gemaakt. Dat was een goed begin, maar daarna vergeleek hij Wilders met een teek die het bloed van het slachtoffer opzuigt en daardoor sterker wordt. Die vergelijking past helemaal in de nazi-terminologie die Geert Mak ook heeft gebruikt in het kader van de film "Submission", maar dat geheel terzijde opgemerkt. Als we mensen met ratten en teken gaan vergelijken, dan is de "Vernichtung" nabij. Let op mijn woorden.