Limburgsch Dagblad

"IK BEN DE MIST IN GEGAAN"

22 februari 1969

Herman van Veen: geen tv-show meer


(Van onze correspondent)
HERMAN VAN VEEN, het paradekind van de VARA, heeft besloten voorlopig geen televisieshows meer te maken. De twee nog geplande uitzendingen met de groep Pan's People gaan niet door. Dit heeft hij dezer dagen schriftelijk aan de VARA medegedeeld. De reden voor dit besluit omschrijft hij als volgt: "Ik ben een theater-artiest en nog lang geen tv-artiest. Ik heb het willen proberen, maar ik moet eerlijk bekennen: Ik ben de mist ingegaan, ik ben in de verste verten niet uit de verf gekomen. Voorlopig heb ik genoeg van televisie, misschien over 3, 4 jaar ben ik zover, dat ik een reeks programma's op mijn nek kan nemen - nu kan ik het echt nog niet.

Je moet gewoon eerlijk zijn tegenover jezelf.