het Vrije Volk

HERMAN VAN VEEN EIND DEZE WEEK NAAR TOKIO

Met één reuzenzwaai van de grond

25 april 1968

" Deze Herman van Veen deed me van verbazing én van de lach bijna van mijn stoel tuimelen. Een prachtig talent, hij is nog volkomen onbekend, maar heeft een zeer goede toekomst in dit vak in handen."


Herman van Veen is bezig deze loftuiting van Wim Kan waar te maken.
Eind deze week vliegt hij naar Tokio om voor de Nederlandse verenigingen in Japan op te treden. Nu is het niet de gewoonte van Nederlandse verenigingen In het buitenland om beginnend talent voor veel geld naar het andere einde van de wereld te halen.

Er moet dus iets aan de hand zijn met Herman van Veen.