Nieuw Utrechts Dagblad

Troubadour zong voor Mytylstchting

18 mei 1960

Muisstil en met ingehouden adem — men kon soms een speld horen vallen — hebben gisteren talrijke kinderen en ook vele ouderen in het N.V. Huis de geschiedenis van „Goudhaartje en de Troubadour" gevolgd.


Leerlingen van de operette- klasse van het Utrechts Conservatorium zijn maandenlang bezig geweest dit kindersprookje in te studeren. De leidster, mevr. Bregta de Vries—Stolp, heeft aan de aankleding en decors bijzonder veel zorg besteed, en de kinderen, waarbij er waren van nauwelijks een paar turven hoog, hebben leuk geacteerd en best gezongen. Vooral de jeugdige troubadour, Herman van Veen (15 jaar!), zong voortreffelijk zijn voorname rol.

„Goudhaartje" (Toos Oostveen) was een leuk en lief figuurtje op het toneel en veroverde al spoedig door haar spel en zang aller harten. De dwaallichtjes, de paddestoeltjes en de elfjes, zij deden het allemaal bekoorlijk.
Mevr. Bregta de Vries, de jeugdleidster Mieke van Eijk en enkele leerlingen van de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar, die nuttig werk bij de voorbereidingen hadden verricht, komt dan ook alle hulde toe voor deze smaakvolle en fleurige opvoering.
De baten van de middag- en avondvoorstellingen kwamen ten goede aan de Mytylstichting.