???? schreef 25 maart 1974 in Het Parool

Bellevue was geen gezicht

Bellevue is niet slechts de naam van een voormalig Amsterdams feestgebouw, dat de bestemming van tv-studio kreeg, het is dit jaar ook de naam van een NOS-programma, waarin met prominenten heel wat wordt afgepraat.
Als een van de beste in de reeks herinner ik me van vorige week het gesprek van Brugsma met de gebroeders (Van het) Reve. Als een van de minder geslaagden herinner ik mij het gesprek dat de echtgenote van premier Den Uyl geacht werd ongedwongen te voeren met de hoofdredactrice van een vrouwenblad. Het pijnlijkste in de reeks was de ontmoeting gisterenavond van Elisabeth Andersen, als vragenstelster, met Herman van Veen als geïnterviewde.

Gegeven van Bellevue is dat het een live- programma pleegt te zijn. Dat kan zowel aan de uitzendende als aan de ontvangende kant, extra sfeer oproepen. Mits althans de interviewer het vak van vragenstellen beheerst én minstens enige ervaring heeft met tv-presentatie. Het zegt niets ten nadele van Mevrouw Andersen dat zij die ervaring mist, maar getuigt wel van lichtvaardigheid bij de voorbereiding van het programma Bellevue (met dikke woorden heet dat: research en produktie) dat de NOS de keus op haar liet vallen.

Het was Elisabeth Andersen's noodlot dat alles wat er mis kon gaan ook inderdaad misliep en het was het noodlot dat zij met Herman van Veen deelde, dat het haar ontging dat - door welke oorzaak ook (door wat Wim Kan zei?) - Van Veen zo geëmotioneerd was geraakt dat het hem pas na een lange , pijnlijke en door de camera close en haarscherp geregistreerde pauze, in staat was tot de blijkbaar afgesproken afronding van de uitzending.
Lichtvaardige experimemnteerlust van de NOS liet de kijker, getuige zijn van iets wat hem, Mevrouw Andersen en zeker Herman van Veen bespaard had moeten blijven.


terug naar de index