in de Leidse Courant verscheen 19 november 1968

HERMAN VAN VEENS AFFICHES ZOUDEN LEIDS STADSBEELD BEDERVEN

"En maand gevangenisstraf"De heer David D. Schild, perchef van Herman van Veens cabaret Harlekijn, heeft in Leiden op diverse in het oog vallende plaatsen, affiches aan-gehangen, waarin hij de optredens van donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. aankondigt.
Hem is gesommeerd de affiches te verwijderen op straffe van een geldboete of enige dagen (tot n maand) gevangenisstraf


Ten gemeentehuize alhier werd deze boude bewering echter in gemoedelijker termen vertaald. De Gemeentelijke Reinigings- en ontsmettingsdienst zou de heer Schild hebben gewezen op een stedelijke verordening waarin staat, dat in verband met het stedelijk schoon niet lukraak affiches mogen worden geplakt. Daartoe is een toestemming nodig en dienen de aanplakbiljetten tevens op daarvoor bestemde plaatsen (reklamezuilen, e.d.) te worden aangebracht.
,,Indien de heer Schild alsnog een aanvraag indient, kunnen er affiches worden neergehangen. Hij moet echter eerst de reeds neergehangen affiches verwijderen. Bovendien is er een geringe vergoeding nodig voor het gebruik maken van de door gemeentewege verstrekte aanplakbiljetten".

De Leidse Courant, 19 november 1968


terug naar de index