Ruud Gortzak schreef 19 juni 1978 in de Volkskrant

Sprookje Herman van Veen

PLAAT ALFRED KWAK TERECHT BEKROOND

In de Nederlandse platenproduktie is de kinderplaat nog altijd een sterk verwaarloosd gebied. Voor het merendeel wordt er zonder veel inventiviteit in een grabbelbak wat bij elkaar gezocht en op een langspeelplaat gezet of er wordt geput uit verhaalties die via radio of televisie al op enige bekendheid kunnen rekenen. Echte uitschieters zijn zeldzaam. Zo zeldzaam dat een jury voor Edisons - een bekroning voor opmerkelijke platen - laatst geen enkele kinderplaat waardig keurde voor deze onderscheiding.

Nu is er onlangs een plaat verschenen die met kop en schouders boven de grauwe middelmaat uitsteekt die kinderplaten kenmerkt. Dat is de plaat van Herman van Veen met het verhaal van Alfred J. Kwak. Een sprookje in Eend grote terts. Op deze plaat zingt en vertelt Van Veen, muzikaal ondersteund door het Residentie-orkest onder leiding van Erik van der Wurff het verhaal van Alfred J. Kwak, een heel bijzondere eend die toen hij nog op de lagere school zat de enige was die al in de derde klas met zijn ogen dicht naar de overkant kon zwemmen zonder iets aan te raken.

Alfred Kwak die gehoord had dat er landen zijn waar bijna geen water is en dieren van de dorst dood gaan, begint in dit verhaal geld te verzamelen om een mol met zijn familie in staat te stellen in zo'n land een vijver te graven. Als hij het geld bij elkaar heeft hoort de koning, die geldgebrek heeft, van dat geld en hij laat het lenen bij Alfred. Omdat deze het niet binnen de gestelde termijn terug krijgt, gaat hij op reis naar het paleis. Onderweg krijgt hij gezelschap van een vos, een adder, de rivier en de bijen, vrienden die hem goed van pas komen wanneer hij eenmaal in het paleis is, want de koning en zijn hofhouding zijn allerminst van plan het geld terug te geven. Het kwaad wordt gestraft en Alfred J. Kwak wordt koning.

Van Veen heeft een mooi moralistisch verhaal geschreven en dat zo te horen ook met duidelijk plezier verteld en gezongen. Erik van der Wurff en Harry Sacksioni hebben goed in het gehoor liggende muziek geschreven die kinderen, vooral als die al eens geluisterd hebben naar Peter en de Wolf, spoedig stimuleert tot het gaan gissen naar het antwoord op de vraag welk dier op welk moment in de muziek terug te horen is en de kinderen in de zaal, die in februari de voorstellingen bezochten, leven zo te horen dikwijls enthousiast mee met de belevenissen van de eend. De prachtige plaat zit in een schitternde hoes met tekeningen van Annet Kossen....


Rund Gortzak
De Volkskrant, 19 juni 1978


terug naar de index