AD/UN

Beperkte toegang De Paltz en vliegbasis stoort omwonende

19 sept 2016

HUIS TER HEIDE

Landgoed De Paltz en Park Vliegbasis Soesterberg zijn veel te weinig open voor het publiek. Daarover heeft Eric Veldhuizen uit Huis ter Heide zich beklaagd in een brief aan Provinciale Staten.


Hij wijst erop dat in het koopcontract voor De Paltz, dat door de provincie is verkocht aan het Utrechts Landschap, is vastgelegd dat het ten minste 358 dagen per jaar kosteloos wordt opengesteld. Maar dat het park alleen tussen 08.00 en 18.00 uur open is en er bovendien maar één wandelroute openstaat, steekt hem. "Het is met gemeenschapsgeld gekocht, maar in feite krijg je er bijna niks te van te zien."

Ook Park Vliegbasis Soesterberg kent veel te veel bordjes met 'verboden toegang'. "Het Utrechts Landschap ontwikkelt zich als de nieuwe feodale grootgrondbezitter." Het Utrechts Landschap betreurt de uitlatingen.
"Wij stellen onze gebieden zoveel mogelijk open voor publiek. Soms sluiten we een deel van een gebied af als dat noodzakelijk is voor het beschermen van kwetsbare natuur."