Soester Courant

Wandelen over Landgoed De Paltz

30 oktober 2013

Het Utrechts Landschap biedt belangstellenden de kans om één keer per maand over Landgoed De Paltz te wandelen. In de toekomst wordt het landgoed opengesteld voor publiek. Voorlopig is het alleen toegankelijk tijdens maandelijkse excursies.


Een keer per maand kunnen belangstellenden het nu nog afgesloten landgoed bezoeken tijdens een excursie onder leiding van een gids.
De gids vertelt tijdens de wandeling over historie en toekomst van het landgoed en toont de deelnemers graag de interessante elementen. Op het landgoed van circa 80 hectare zijn bijzondere elementen te bewonderen zoals beukenlanen, zichtassen, waterpartijen, een zandafgraving en een statige villa.

Houthandelaren plantten een productiebos, het douglasbos, aan en gebruikten delen van het landgoed als zandafgraving. In deze afgraving ontwikkelde zich eerst een warm en droog heidelandschap, dat in de loop der jaren overgroeid is met bos.
Het Utrechts Landschap gaat deze oude zandafgraving weer openmaken waardoor warmteminnende planten en dieren geholpen worden.

Excursies worden gegeven op de volgende zondagen: 3 november en 8 december, 12 januari en 9 februari 2014, telkens van 14:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Meer info op www.utrechtslandschap. nl.