Soest Nu

'Koester de uil'

17 juni 2008

SOEST - "Koester de uil, koester de wei, koester het leven in de sloot. Denk aan onze kinderen. Immers dood is dood en weg is weg." Woorden van Herman van Veen op de door het IVN Eemland georganiseerde bijeenkomst op het boerenerf van Ab en Sylvia Revoort aan de Korte Melmweg.


Daar werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar een kerkuilskuiken geringd. Om de leden van de gemeenteraad nog eens goed duidelijk te maken hoe belangrijk het is om 'van de polder af te blijven' vanwege de grote betekenis van de flora en de fauna, werden de raadsfracties uitgenodigd om het ringen bij te wonen.
Alle fracties waren vertegenwoordigd. Hoewel het woord rondweg niet viel, was de boodschap over duidelijk.
IVN-voorzitter Pieter Augustinus verwoordde de bijzondere betekenis van het overgangslandschap tussen Eem en Eng: "Het landschap staat onder druk.
Het unieke is dat we hier soorten aantreffen die op de rode lijst van zeldzame soorten staan. Dat er dit jaar maar één jong is – vorig jaar was een topjaar met tien kuikens – zou kunnen komen door de toegenomen verkeersdrukte op de Lange Brinkweg. Maar als wetenschapper zou ik dat eerst moeten onderzoeken." Het uilenjong werd door Harry de Rooij geringd, gemeten en gewogen. Het bleek een kerngezond uilenkind te zijn: ‘Goed op gewicht. Hij (?) weegt 351 gram en is ongeveer 35 dagen oud. Het dons is met zeven weken verdwenen. Dit is een felle kikker.’ Buurtbewoner Herman van Veen, op wiens erf van boerderij Het Klooster drie jongen het levenslicht zagen, reikte aan het echtpaar Revoort een oorkonde uit als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor de kerkuil. Voor de vertegenwoordigers van de lokale partijen was er ter afsluiting een rood en groen geschilderd nestkastje, opdat ‘er een balans gevonden wordt tussen rood en groen’.