In de Leeuwarder Courant van 5 september 1996 schreef Henk van der Meulen:Herman van Veen formidabel theaterdier

Hoe terecht de internationale faam is van Herman van Veen bewijst hij, na vijf jaar afwezigheid in de Nederlandse theaters, nu volop tijdens de vaderlandse tournee waarmee hij een jaar terug is gestart. Alom uitverkochte zalen voor dit formidabel theater dier in een programma van uitersten.foto: chris janssen Hij laat er veelzijdig talent rijkelijk schitteren, niet alleen als voortreffelijk chansonnier met een eigen onvervreemdbare "sound", maar ook als een perfecte clowneske potsenmaker die zich uitleeft in hilarische toestanden. Daarbij toont hij zich ook een uitstekend violist en vormt hij samen met zijn oude vertrouwde muzikale kompanen Erk van der Wurff aan de piano en Nard Reijnders op accordeon en diverse blaasinstrumenten geregeld een meeslepend spelend trio.
In het verleden heb ik Herman van Veen wel eens betiteld als "goeroe van de halfzachtheid", maar van dat imago heeft hij zich nu wel volledig ontdaan. Dit nieuwe programma is cabarettesker dan ooit en is hier en daar doordesemd van integer engagement, in onder andere een aantal schitterende liedjes en vooral in de korte tussenteksten die veelal bestaan uit snelle, vaak wrange en soms morbide grappen. Als chansonnier rijkt hij tot grote hoogten in ontroerende liedjes van een literair-poëtisch gehalte.Toch scoort hij weer het gemakkelijkst als hij op de kolderachtige toer gaat in met name de in Utrechts dialect gebrachte verhaaltjes waarin de tussendijse humor hoogtij viert. Maar als tegengif dient hij dan bijvoorbeeld een prachtige ode aan Jacques Brel toe of een schrijnend liedje als "Oudje" over de teloorgang van de welvaartstaat.
Geregeld doet Herman van Veen in deze perfect uitgelichte show, waarin liefde en dood geregeld terugkerende thema's zijn, een greep in oud, maar zeker niet verouderd repertoire. Dat geldt dan vooral enkele liedjes die in een zaal onmiddellijk een feest der herkenning teweeg brengen.Ook het klapconcert waarin hij het publiek meesterlijk manoeuvreert en dat hij zeer komisch dirigeert, onderging ik vijf jaar terug al eens. En ook daarover dus niet gezeurd. Totaal genomen biedt dit programma zeker entertainment van uitzonderlijke klasse dat zeer terecht volle zalen trekt.terug naar de index