In het Nieuwsblad Hoekse Waard stond 2 juni 1970


Herman van Veen is groot door zijn ijzersterke songs

In het rijtje van Nederlandse cabaretiers neemt Herman van Veen een belangrijke plaats in, niet zozeer door zijn conferences maar wel door zijn ijzersterke songs, die er voor zorgden dat Herman door velen "de beste Nederlandse zanger" wordt genoemd.
Hij werd bekend in 1968 (In september van dat jaar verscheen zijn eerste elpee). HIJ was toen 23 jaar, maar sindsdien zijn er vijf elpees van hem uitgebracht. De tweede, getiteld "Herman van Veen", heeft inmiddels goud behaald door de verkoop van meer dan 25.000 verkochte exemplaren. Dit album bevat songs als "Suzanne". "Circels" en "Adieu Café". Onlangs kreeg Herman de gouden plaat uitgereikt in de tuinzaal van het Singer Museum te Laren, maar er gebeurde méér.
Hij is namelijk ambassadeur voor Nederland voor de UNICEF en ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan hiervan bood Herman een symbolisch bedrag aan, plus zijn zojuist verworven gouden plaat. Bovendien verscheen onlangs zijn vijfde langspeler, getiteld "Goed voor een glimlach". Een heel bijzondere plaat die werd geproduceerd door Hans van Baaren en Rob Chrispijn en in drie weken in de Brusselse DES-studio met eigen (!) musici werd opgenomen. De opnamen werden in een romantische sfeer gehouden en worden gekenmerkt door grotere eenvoud dan de inhoud van de vorige albums.

Het afgelopen seizoen heeft Herman uitverkochte voorstellingen gehad, maar twee jaar lang trad hij niet op in Amsterdam. Dit tekort is nu goed gemaakt, want hij stond van 5 tot en met 22 mei op de planken ia het Carré Theater, waar een dubbel-album (live) werd opgenomen, dat in september op de markt zal worden gebracht. Opnamen die uiteraard ook begeleid worden door zijn eigen vaste musici, waarbij vooral vriend en pianist Laurens van Rooyen een belangrijke plaats inneemt.

Herman is thuis op het toneel zoals een ander in zijn achtertuintje. Hij beweegt zich er zo natuurlijk en lenig, dat het uiterst boeiend is om hem te zien.
En wie anders dan hij zou op het idee komen om de lichten van het toneel te doven en die in de zaal te ontsteken, zodat hij óók eens kon zien wie er allemaal zaten? Bovendien, wie zou het in zijn hoofd halen om minutenlang over en onder een vleugel te manoeuvreren? Deze schijnbaar onbetekenende maar o zo goed ingestudeerde acts maken zijn voorstellingen, mede door zijn improvisatietalent en dolle invallen hartveroverend. Het is zonder meer duidelijk dat de grootste kracht van Herman in zijn liedjes ligt. Vooral zijn fijne "Suzanne", het melancholische "Waar blijft de tijd", het berustende "Liefde van later" en natuurlijk "Cirkels", de Nederlandse versie van "Windmiïls of your mind" (,,er bestaat geen medicijn tegen oud en eenzaam zijn") brengen vaak een intense stilte bij het publiek teweeg. In nummers als "Carnaval", "Adieu café" en ,, Concert" sleept hij de toeschouwers mee. Vooral In deze acts kan hij zich uitleven op viool, piano en gitaar.