programmaboekje
Agnietenhof

Michel Lafaille over HERMAN VAN VEEN maart 2001

De officiële opening van Schouwburg Agnietenhof wordt opgeluisterd door Herman van Veen, een van Nederlands grootste artiesten,die internationale bekendheid geniet. Die keuze, is geen toevallige. Herman heeft namelijk een nauwe band met dit theater omdat veel van zijn voorstellingen op deze plek ontstonden. De Agnietenhof was in de jaren tachtig zijn vaste repetiticplaats.


Michel Lafaille (regisseur van Sarah & Leendert, Het Danslokaal en de Wandelgang) was jarenlang de rechterhand van Herman van Veen. Hij blikt graag terug op de periode waarin hij regelmatig met Herman in De Agnietenhof te vinden was tijdens voorbereidingen van nieuwe voorstellingen.

„De Agnietenhof was beginjaren tachtig een uitgelezen plek voor Herman om samen met zijn muzikanten en technici in alle rust aan een nieuwe voorstelling te werken. Herman had namelijk een heel eigen manier van repeteren. Hij was een van de eersten die z'n voorstellingen in een theater maakte en niet in een repetitiezaaltje. Herman maakte z'n shows met alle elementen die er op dat moment waren: ook lichten geluidseffecten waren van belang. Eigenlijk bootsten we een voorstelling na tijdens zo'n repetitie.
Om drie uur ging het zaallicht uit en begonnen we met het materiaal dat we dan hadden - tekstflarden, een basis van muziek, een idee voor een nieuw nummer- en dan gingen we 'bouwen'. Uren en uren achter elkaar en tot diep in de nacht napraten. De volgende dag gingen we verder met die resultaten en deden weer net alsof we een echte voorstelling speelden. Zo werkten we niet aan het achter elkaar zetten van losse nummers, maar aan de structuur van een show. Dramaturgisch werk je dan veel essentiëler"
„Qua vorm, grootte en faciliteiten bood de Agnietenhof alle mogelijkheden. Die zaal lag Herman bijzonder goed. Hij voelde zich daar op z'n gemak. Zo zijn alle Duitse voorstellingen waar hij zo'n succes mee heeft gehad, gemaakt in de Agnietenhof en heeft de Amerikaanse producent, Michael Frezier, voor 't eerst een voorstelling van Herman gezien in Tiel.
Voor die man was dat een hele vreemde ervaring: hij kwam regelrecht van Broadway en was hoogst verbaasd dat erin zo'n klein plaatsje op het platteland zo'n theater stond. Dat was een heel belangrijk moment in Herman's carrière. Zeker omdat de mensen na afloop de tent afbraken"!

„Ooit hebben we op een zondag de repetities een halfuur stilgelegd om in een aangrenzend café de eerste aflevering van de Duitse TV-kinderse- rie 'Die Seltsame Abenteuer te bekijken. Daar had Herman in München, samen met zijn muzikanten, zes maanden aan gewerkt. Iedereen speelde een personage, ook ik. Ik was 'Michel-van-dank-je-wel'. 't Was leuk en vervreemdend om op dat moment ook met z'n allen in een Tiels café te kijken. Eigenlijk vormt de periode in de Agnietenhof een aaneenschakeling van belangrijke gebeurtenissen in Herman's carrière"