in het programmablad van Schouwburg "De Nieuwe Doelen" in Gorinchem stond in december 1968

De pers over Herman van Veen


Nieuw, geweldig entertainment.
Door een goed bezette Coendersborg is Herman van Veen vrijdagavond na zijn eerste optreden in Groningen uitgeluid met een woeste ovatie. Een Jonge cabaretier wiens talent gerijpt is en met zoveel technisch vermogen samengaat, dat hij het begrip show tot het zijne gemaakt heeft zonder enige restrictie of concessie.
Nieuwsblad van het Noorden (J.J.A)

Herman van Veen: groots cabaret.
Het was een feest gisteravond in de Haarlemse stadsschouwburg, waar Herman van Veen zijn eerste van een serie van acht shows weggaf. Er waren een paar lege plaatsen in de zaal, de mensen die daar op hadden moeten zitten hebben zich schromelijk vergist. Herman van Veen heeft zodra hij op het toneel staat - tegen het geraffineerde geluidsdecor dat zijn muzikanten in steeds wisselende kleuren opbouwen - de zaal ademloos mee.
Haarlems Dagblad (W. J. Lukkeneer)

"Fantastisch wat die jongen presteert: zeldzame combinatie van muzikaliteit en acteertalent'
K.R.O.gids (Egbert van Paridon)

"Als ik één man nog eens op Broadway zie dan is het deze jongen."
De sterkste theaterpersoonlijkheid, die Nederland in de laatste twintig jaar heeft gekend.
Het Binnenhof (Toon Hermans)

"alles wat er maar in Holland op cabaretgebied geschiedt, ga ik bekijken." Gisteren heb ik een brief geschreven aan een heel talentvolle jongen die ik van 8 tot 10 uur in de Haarlemse Schouwburg praktisch alleen bezig heb gezien. Deze Herman van Veen - 22 jaar - deed me van verbazing èn van de lach bijna van mijn stoel tuimelen. Een prachtig talent, hij heeft een zeer goede toekomst in dit vak in handen !
WIm Kan (interview Wim Kan, Tussen de Rails)

Vrijdag j.l. genoot ik in de Singer Concertzaal van het solo-optreden van de zeer jonge, zeer begaafde Herman van Veen, ex-leerling van het Utrechts Conservatorium. Ven Veen is ondanks zijn jeugd wat je een compleet artiest zou kunnen noemen. Uiteraard maakt hij prachtig gebruik van zijn stemmiddelen, maar ook zijn plastiek en zijn lichaamsbeheersing zijn verbluffend knap voor een net aankomend beroeps.
Ernst van Altena (Met Ernst bekeken, Parool)

Van Veen is wellicht het meest geprezen kleinkunstkind van de jongste generatie. Superlatieven allerhande volstaan nauwelijks om de onverholen geeetdrift der recensenten enigszins te verwoorden.
Herman van Veen is ongewoon begaafd. Zijn natuurlijke aanleg en zijn harde klassieke vorming moeten hem in staat stellen spoedig de top te bereiken. Ook internationaal.
Het Laatste Nieuws

Het jazzcombo met stuk voor stuk rasmuzikanten en het briljante pianospel van Laurens van Rooyen, brengt muziek die varieert van symfonisch werk over jazz en beat naar fanfare-klanken. De vorm waarin het geheel gegoten is en de présence van Herman van Veen maken het programma tot iets revolutionairs.
Gazet van Antwerpen

Deze jongeman heeft het nu helemaal: het vermogen tot intelligent parodiëren en het dus doen lachen, zonder dat men er ter plekke erg in heeft waarom. De aard van zijn humor is nauwelijks te definiëren, maar het is duidelijk dat hij de moeilijke kunst van de mensen plezieren verstaat.
De Tijd Maasbode (H.Hn)

"de muziek van Harlekijn is gewoonweg af".
Het steekt allemaal knap in elkaar en er worden maar welnig noten gespeeld die niet verantwoord zijn.
De Standaard (LP.)

Toen was het woord aan de nieuwe,veel furore-makende cabaretgroep Harlekijn van Herman van Veen. De al magistrale allure van Van Veen bracht de zaal na een uur tot een bijna hysterische ovatie, waarin al het telkens weer opgestapelde plezier zich ontlaadde.
Vrij Volk

Een grote ondersteuning in het Harlekijn-programma is de regie. Men ziet de regie niet met het blote oog, evenmin als elektronen, maar evenzeer als deze kerndeeltjes bij hoge snelheden een spoor achterlaten op een fotografische plaat, zo ook laat Nico Knapper zijn stempel achter op Harlekijn.
Volksgazet

terug naar de index