Utrechts Nieuwsblad

Wat nou weer?

31 mei 1980
HARLEKIJN (1)

Vanaf september zal tussen de tijdschriften in de rekken van boekhandels en kiosken een nieuw maandblad liggen. Het blad 'Harle kijn' kan het beste als 'cultuurschrift' worden omschreven. Het Harlekijn Holland Collectief, bekend van Herman van Veen, geeft al tien jaar een maandblad uit onder dezelfde naam. Dit heeft in het verleden gefungeerd als orgaan voor de fans van Herman van Veen en tevens was er veel informatie voor de medewerkers van het collectief in te vinden.

Het is de bedoeling dat Harlekijn in september met een oplage van 20.000 gaat verschijnen. Later kan dit eventueel aan de verkoopcijfers worden aangepast. De helft van de oplage zal men verspreiden over 1500 verkooppunten in Nederland. Over de andere 10.000 exemplaren wordt op het ogenblik nog onderhandeld met de landelijke vereniging van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP).

Deze vereniging start In het najaar een wervingstoumee. In het grote informatiepakket zal óók het blad Harlekijn worden opgenomen,- zodat na inzending van een speciale CJP-coupon theoretisch 10.000 jongeren het tijdschrift thuisbezorgd kunnen krijgen.


HARLEKIJN (2)

Als Harlekijn in september voor het eerst landelijk uitkomt, zal er geen sprake meer zijn van de functies van fanclubblad of intern mededelingenblad. Het nieuwe tijdschrift zal vijf hoofdrubrieken omvatten, te weten theater, literatuur, moderne muziek, film en beeldende kunst. Deze rubrieken zullen elk naar schatting vijf pagina's in beslag nemen.

Om de hoofdrubrieken te vullen zijn zes redacteuren aangetrokken, die ieder op hun beurt weer een aantal medewerkers in dienst hebben genomen. Naast de 'hoofdafdelingen' verschijnt een zogenoemd themakatern, waarin iedere maand één onderwerp wordt behandeld.

De redactie streeft in haar onderwerpkeuze voor het themakatem een link te leggen tussen de vijf hoofdrubrieken. Ook zal in Harlekijn een kinderrubriek worden opgezet en is er ruimte voor enkele columnisten. Toch blijft de vraag of er wel een gat bestaat in de al overvolle tijdschriftenmarkt?
Eindredactrice Lilian Limpens:
„Natuurlijk is er een gat in de markt. In Nederland bestaat geen blad dat zoveel kunstvormen omvat. Daarin is het blad uniek. We mikken op een lezersgroep met een brede belangstelling voor het bijhouden van ontwikkelingen binnen het theater-, literatuur-, muziek-, film- en beeldende-kunstgebeuren. Wel zal de nadruk worden gelegd op cultureel Nederland, minder op het buitenlandse gebeuren.

„Doorgaans kom je in Harlekijn geen echte specialistische diepgang tegen. Harlekijnlezers zijn waarschijnlijk mensen die geen bestaande vaktijdschriften willen lezen, maar toch op de hoogte willen blijven van de culturele ontwikkelingen.


HARLEKIJN (3)

„Harlekijn wil ook beslist geen elitair blad zijn dat alleen door een selecte groep wordt gelezen. Het moet voor iedereen leesbaar zijn. In onze verhalen zal altijd de link tussen de mens — als deel van een gemeenschap— en zijn werk — als deet van een cultuur — aanwezig moeten zijn. Ik denk dat we het tijdschrift een duidelijk herkenbaar, eigen karakter mee kunnen geven."

In West-Duitsland wordt op het ogenblik ook een Harlekijn uitgegeven. Dit blad draalt met een eigen redactie, maar staat onder auspiciën van het Harlekijn Holland Collectief. Het verschijnt in een oplage van 80.000 per maand.

De Nederlandse uitgave vanaf september zal in grote lijnen overeenkomen met die van het buurland. In de toekomst ontstaat een soort samenwerkingsverband, zodat in enkele gevallen artikelen die in Nederland zijn geschreven, ook in de Duitse uitgave kunnen worden gepubliceerd. Men spreekt in Harlekijnkringen al over uitgaven in meerdere Europese landen, maar dit hangt af van het rendement van het tijdschrift. En of Harlekijn inderdaad goed gaat lopen kan nog niemand voorspellen.