Leeuwarder Courant

Dichter ‘fleurich’ van werk Van Veen

30 mei 2008

LEEUWARDEN – Veertien gedichten van Tsead Bruinja in het Nederlands en Fries zijn door zanger- cabaretier Herman van Veen verwerkt in schilderijen. De doeken zijn van 1 tot en met 15 juni te zien het atrium van Natuurmuseum Fryslân, waar ze gisteren arriveerden.
Zanger, liedjesschrijver en cabaretier Herman van Veen vond in een boekhandel in Antwerpen een verhandeling over Bruinja’s dichtwerk. ,,Ik heb het ter plekke allemaal gelezen. Voor mij was hij een ontdekking.’’ Zinnen en woorden kantelen bij Bruinja voortdurend in betekenis, vindt Van Veen, ,,zoals buitenlicht dat valt op een schilderij, dat schilderij voortdurend doet veranderen. Dus dacht ik: dat ga ik verven.’’

De dichter stuurde een selectie uit zijn nieuwe tweetalige bundel op, waarmee Van Veen op doek aan de slag is gegaan.‘Alsof je het licht vangt’, heet de tentoonstelling. Een van de grootste doeken is het werk dat Van Veen maakte bij ‘liefste niemand weet’ / ‘leave ronnen of de bus misten dêr’t ien / fan ús beiden yn siet’. Van Veens verbeelding ,,jout my in nije blik op it gedicht’’, reageert dichter Bruinja als hij het resultaat voor het eerst ziet. ,,It is ek moai dat er oan de linkerkant de earste wurden fan it gedicht yn syn eigen hânskrift werjout. Dat is hast like persoanlik as syn stim.’’

De meeste doeken die Van Veen maakte, zijn vrij donker. ,,Dat is net sa nuver. De bondel hjit net foar neat ‘De geboorte van het zwarte paard’: dat hat fansels mei de dea te krijen. Dit iene gedicht wat minder trouwens. In soad fan myn wurk giet oer de ôfstân tusken minsken. Dit gedicht giet der eins oer dat as je yn reïnkarnaasje leauwe en as je eins ‘soulmates’ binne, dat je dan ek wol ien libben oerslaan kinne soene. It kin wêze dat wannear’t je elkoar treffe soene, ien fan beiden krekt de bus mist’’, aldus Bruinja.
,,Yn it gedicht sit ek de rigel ‘dat der noait mear tusken ús wêze sil as dit hielal’. Dat kosmyske sjoch ik werom yn it middelste stik fan Herman syn skilderij. Mar je kinne der in soad dingen yn sjen. En dat is presiis goed. Ik wurd der hiel fleurich fan en ik bin hiel nijsgjirrich nei it oare wurk.’’

Van Veen herkent veel in Bruinja’s gedicht. ,,Hoe kan iemand nu in een tekst mijn beleving schrijven, terwijl ik hem niet eens ken? Ik heb een parallelle ervaring met iemand zo vaak zien, zonder hem waarachtig ervaren te hebben,dat je na tien jaar moet zeggen: was jij dat al die tijd? Dat is adembenemend’’, vindt Van Veen.

Op de expositie zijn de gedichten naast de schilderijen te lezen in het Nederlands en het Fries. Op 5 en 7 juni zijn er workshops dichten en schilderen bij Maarsingh en Van Steijn in de Bollemanssteeg, waar tijdens de expositie ook een korte film te zien is over de samenwerking