De Morgen, Gent
Jan Timmerman

DE ONGEGENEERDE EGO-TRIPPERIJ VAN VAN VEEN

29 november 1979
De 39-jarige Vincent, een internationaal bekende tv- en teaterman, wordt zo door zijn karrière in beslag genomen dat zijn vrouw Linda zich van hem voelt vervreemden en de echtscheiding aanvraagt. „Uit Elkaar" beschrijft de emotionele chaos waarin Vincent na de echtscheiding terechtkomt, waarbij vooral het verbroken kontakt met zijn zoontje Erik hem danig in verwarring brengt. ,,Uit Elkaar" is een typisch, 100 pct. Van Veenprodukt: men is dus verwittigd.'


Afkeer van Van Veen heeft iets autentieks: als je hem ziet weet je t weér precies hoe het voelt om oprecht verontwaardigd te zijn" „Omdat niets zo verfrissend werkt als je eens duchtig ie ergerren ging ik naar de nieuwste uiting van Van Veen: zijn film":
deze twee citaten uit Nederlandse recensies illustreren overduidelijk dat Van Veen een ..omstreden" artistieke persoonlijkheid is. Zijn voor- en tegenstanders verdedigen hun respektieve standpunten met een verbetenheid, een betere zaak waardig.

De teatrale kapacileiten van Van Veen negeren, zou getuigen van kwade wil: hij is inderdaad technisch grandioos en wie dat van hem apprecieert op de bühne komt bij deze ..auto-biografische" film op zijn honger te zitten, Maar wat Van Veen met die meesterlijke techniek aanvangt, grenst aan manipulatie van de zuiverste soort. Hij zadelt het publiek op met een "lekker schuldgevoel":
wat erg toch dat zo'n lieve, kwetsbare. poëtische man zijn huwelijk tegen de klippen moet laten lopen omdat Jan Publiek hem zo graag in het teaier — en op de plaat, en op tv, en op het scherm — bezig ziet.

En als die lieve, etc. Van Veen dan rechtkomt blijft hij zedig naar de grond staren totdat zijn blik opklaart omdat zijn toevallige gespreksparlner het over kinderen heeft: bah !


"Ik kan het met mij niet vinden",' fluistert een woordspelende Van Veen voor zich uil. Datzelfde schizofrene gevoel krijg je ten overstaan van de film: er is duidelijk teveel Van Veen om het als kijker nog met de film te vinden.Jan Timmerman