Noordhollands Dagblad
ANNA BUIJSMAN

Vredesproject is jarig; morgen galaconcert met Herman van Veen

Frans Wolfkamp sticht vrede met muziek

29 nov 2004

NE W YORK - Frans Wolfkamp, voormalig directeur van het conservatorium van de Hogeschool Alkmaar en van Holland Music Sessions, werkt sinds 2002 aan vrede in het Midden Oosten. Hij zette daarvoor 'Music in Me' op en is inmiddels directeur van die wereldomvattende organisatie. De bedoeling is om de muziekcultuur van het Middenoosten tot bloei te brengen en om daardoor de volkeren te verbroederen.


Het plan voor 'Music in Me' ontstond in 1999, toen Wolfkamp in de Jordaanse stad Petra de Nederlandse vertegenwoordiger was op de algemene vergadering van de Internationale Muziekraad, die gelieerd is aan Unesco. Deze Muziekraad bestaat al vijftig jaar, maar had nooit eerder in een Arabisch land vergaderd.
Wolfkamp: "In '99 was toenmalig president Bill Clinton van de VS dicht bij een definitieve vredesregeling. In de euforie daarover gebeurde er iets bijzonders. Er was.een klein comitť van Palestijnse musici aanwezig, maar die hadden geen Muziekraad zoals alle andere landen. De voorzitter van de IsraŽlische Muziekraad stelde toen voor de Palestijnen alvast te erkennen en ze volwaardig lid te maken van de internationale organisatie. Hij kreeg van de 150 aanwezigen een staande ovatie die zo'n tien minuten duurde."

"Ik was op dat moment voorzitter fondsenwerving van de Muziekraad en heb voorgesteld programma's te maken met Palestijnen en IsraŽli's. Het leidde al snel tot de oprichting van wat nu het Arabisch-Joods Jeugdorkest heet."
Wolfkamp: "Vanwege de onverzoenlijkheid van Palestijnen en IsraŽli's besloten we een omtrekkende beweging te maken, het project breed op te zetten en het hele Midden-Oosten tot werkgebied te maken. Ik nodigde twaalf experts uit het gebied uit om naar Bergen te komen. Mevrouw Woudstra van het Parkhotel bood aan om ze gratis onder te brengen. Zij werd daarmee onze eers te sponsor. In Bergen smeedden de deskundigen de plannen voor de eerste tien jaar."

Encyclopedie

Inmiddels was de 56-jarige Wolfkamp ook Sytze Smit tegengekomen, voormalig hoofdredacteur van het muziekblad Entr'act. Samen gingen ze verder. "Wij wisten zelf weinig af van de muziek uit het Midden Oosten, maar vonden in Nederland Neil van de Linden. Hij is een wandelende encyclopedie, met een geweldig netwerk in het Midden-Oosten."

Mensen met elkaar verbinden, sponsors werven, enthousiasmeren en klussen verdelen, Wolfkamp deed het in Bergen al jaren. Maar omdat hij voor 'Music in Me' grote fondsen moet werven in de Verenigde Staten en Canada, verhuisde hij met zijn vrouw van Noord-Holland naar een appartement op de 35e etage van een wolkenkrabber aan de Hudson in New York.

Sleutel

Nu het eerste jaar er op zit, ontstaan de concrete projecten. Een muziekproject in Yarmouk is een mooi voorbeeld van de manier waarop Music in Me mensen en instellingen met elkaar verbindt. Het lokaal waar 40 getalenteerde kinderen muziekles krijgen is ingericht door de UNRWA. Met geld van Unesco zijn de faciliteiten bekostigd..
De Rotary Clubs van Hengelo- Enschede en Munster betaalden de instrumenten.
Music in Me nam de kosten van de docenten en de overhead voor haar rekening. De leraren zijn opgeleid door het conservatorium van Damascus. Al die partijen zijn door 'Music in Me' samengebracht. En Frans Wolfkamp zelf overtuigde de docenten van de mogelijkheid muziekles in groepen te geven, wat in de Arabische wereld niet gewoon is.

In Aman is ook een project begonnen. Daar zijn jongeren uit Palestijnse geselecteerd om een strijkorkest naar westers model te ontwikkelen. Met hulp van het ministerie van buitenlandse zaken wordt weer een ander project verder geholpen, het Arabisch-Joods Jeugd Orkest. In Egypte heeft de Nederlandse ambassade de eerste bijdrage geleverd aan het in stand houden van het archief van de opera van Cairo.

'Music in Me' wil helpen het muzikaal erfgoed in de regio te conserveren, het muziekonderwijs te ontwikkelen, uitvoerende musici te ondersteunen en muziek als therapie in te zetten. Het geld dat daarvoor nodig is, moet komen van bedrijven, overheden en fondsen. Maar ook galaconcerten dragen er aan bij.
Dinsdag, 30 november, is daarom het tweede jaarlijkse galaconcert in het Concertgebouw. Herman van Veen zal er een speciale, eigen compositie uitvoeren met een ensemble van twaalf musici uit JordaniŽ.
Dieuwertje Blok presenteert en de Amsterdamse burgemeester Job Cohen spreekt het openingswoord.ANNA BUIJSMAN