De Limburger

serie van Herman van Veen en Marlous Fluitsma

"School-tv moet kind meer bewust maken"

29 0ktober 1974

Marlous Fluitsma en Herman van Veen,. in het afgelopen weekeinde nog erg afctef tijdens- de eerste Harlekijndag in Maastricht hebben ook op andere terreinen niet stilgezeten. Voor de N0S-schooltelevisie schreven zij een vierdelige gedramatiseerde televisie-serie in vier afleveringen. met als titel "Eenentwintig van een kwartje".
Deze schooltelevisie-serie wijkt belangrijk af van het beeld dat er bestaat over school-tv: een onderwijzer, die iets staat te vertellen. terwijl hij datzelfde gewoon in de klas zou kunnen doen met behulp van een dia-projector,"Eenentwintig van een kwartje is heel anders. Het gaat over verdriet hebben, je machteloos voelen, alleen zijn, ten onrechte worden gestraft, zaken die elk kind kent."
Maar ook dingen waarover een kind moeilijk spreekt, er geen woorden voor kan vinden of gewoon niemand in de buurt heeft tegen wie hij het zou kunnen zeggen, De makers van deze serie vinden dan ook, dat het geen zin heeft het kind via de tv rekenen te leren, maar dat schooltelevisie ook gebruikt kan worden om creativiteit te stimuleren en het kind meer [ bewust" te maken.


Openheid


Regisseur Ren in der Maur is er blij mee Herman van Veen er bij betrokken te hebben. Ik had het gevoel, dat hij goed vr en mt kinderen zou kunnen werken, misschien ook wel. omdat hij zichzelf niet altijd als volwassen opstelt. Hij staat voor wat hij doet. Dat pikken; kinderen altijd op. Die openheid moeten ze houden.
Centrale figuurtje in de schooltelevisie-serie is Hans. Alles draait om zijn innerlijke ervaringen met zijn directe omgeving, die verschuift of slechts tijdelijk verandert.
Soms is Hans de held, soms wordt hij gemanipuleerd, thuis, op school of zelfs op straat..


Uitzending


De serie ..Eenentwintig van een kwartje" omvat vier televisieprogramma's voor leerlingen, twee voor ouders, een grammofoonplaat, een boekje voor de kinderen en een voor de onderwijzers. De uitzendingen vinden plaats in mei en juni van 1975. Aan de serie werken ook mee Hero Muller, Paul van Vliet, Liselore Gerritsen en Fred Florusse.