NRC Handelsblad

Eremedaille in toekomst een 'graad'

29 apr 1993

Ook de nationale ombudsman, mr.drs. M. Oosting en hoofdcommissaris E. Nordholt van de Amsterdamse politie is de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ten deel gevallen. Prof.dr. DJ. Wolf- son, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid alsmede de hulpbisschoppen van het bisdom Utrecht, mgr. J.A. de Kok en mgr. J.B. Ninhuis en de voorzitter van Raad van Bestuur van Wolters Kluwer ir. M. Ververs hebben eveneens deze onderscheiding ontvangen.


Twaalf ambassadeurs en 24 burgemeesters onder wie burgemeester Paats van Alphen aan den Rijn zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook de schrijver Cees Nooteboom, de musicus Reinbert de Leeuw en tv-producent J. van den Ende is deze onderscheiding ten deel gevallen.

Graficus en schilder Kurt Lb is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, evenals PSV- doelman Hans van Breukelen, de oatlete Elly van Hulst, ex-wielrenner Henk Lubberding, Andr van Duin, tekenaar Rien Poortvliet en cabaretier Herman van Veen. Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening van het decoratiestelsel. Het voorstel voorziet onder meer in het afschaffen van de eremedailles, waarvoor in de plaats een graad zu moeten komen onder die van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Over het voorstel wordt wellicht nog voor het zomerreces door de Kamer gestemd.

Elke staatsburger kan iemand op grond van zijn of haar bijzondere verdiensten voordragen voor een onderscheiding. Per brief wordt de burgemeester van dp voordacht in kennis gesteld. In de brief wordt een uiteenzetting gegeven van de gronden op basis waarvan de voorsteller, meestal de werkgever of een instelling, vindt dat iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding. De burgemeester wordt vervolgens gevraagd te bevorderen dat de onderscheiding wordt toegekend.