Delftse Courant
TON VAN DER SCHEER

Colombine-Gala uniek voor heel Nederland

28 aug 1991

Naaldwijk - Voor 125 gulden een avondje naar De Naald. Dan moet je toch wel heel wat te zien krijgen. Maar zo moeten we niet denken. Altijd maar wat terug willen zien voor je geld; zo denken we al veel te veel vinden Elly Kalsbeek en Willemijn Dupuis samen met Herman van Veens stichting Colombine. "In het Westland hebben we genoeg om samen te delen", volgens Kalsbeek en Dupuis.


In ruil voor dat samen delen geeft Herman van Veen samen met dansgroep Harlekijn volgende week woensdag een eenmalige gala-avond. Men krijgt dus toch nog heel wat te zien voor zijn geld. Van Veen speelt en zingt nieuwe programmaonderdelen en teksten, tijdens dit door diens Stichting 'Colombine' en mensen van de 's-Gravenzandse werkgroep 'Samen Leven' gepresenteerde gala. Kaar-ten kan men nog reserveren bij De Naald.

De band tussen Herman van Veen en het Westland is van tamelijk recente datum. Begin dit jaar kwam hij samen met dansgroep Harlekijn naar 's-Gravenzande om er op uitnodiging van de werkgroep 'Samen Leven' een optreden te verzorgen voor de leerlingen van de basisscholen en de brugklassen van de middelbare scholen. Dit als dank voor hun actie 'Als ik kon toveren...'. Hij kwam er wat meer vertellen van zijn stichting Colombine, die hij in 1977 met een aantal vrienden heeft opgericht om actief te werken aan het evenwicht in de natuur, in de voedselverdeling en in de verdeling van kansen voor alle mensen over de hele wereld. Geen geringe doelstellingen.
Doordat het optreden in januari op wat tegenslag stuitte, in de vorm van een gebroken voet van een van de danseressen, beloofde Van Veen terug te komen voor nog een voorstelling voor de 's-Gravenzandse schooljeugd. In overleg met Dupuis en Kalsbeek ontstond het idee van het gala, om ook de sleutelfiguren uit het Westlands bedrijfsleven en de Westlandse politiek te bereiken en aan te spreken.

"Je hebt de politiek toch nodig. We moeten samen de draad gaan oppakken", zegt Dupuis. "De kinderen gaan vaak geld ophalen voor goede doelen, maar om de achterliggende idealen echt op ze over te brengen is er meer nodig dan alleen projecten op school. Thuis en in maatschappelijke kring moet de overtuiging ook leven dat er een betere verdeling van de welvaart moet komen en dat er meer moet worden gedaan aan de ellende die we zien op de televisie én om ons heen".


Kleinschalig


Op gemeentelijk niveau kan daar ook aan worden gewerkt. "De gemeente, de kerken, de scholen, misschien ook de sport-verenigingen kunnen allemaal een rol spelen in dat bewustwor-dingsproces. Met zijn allen kunnen we dan laten zien dat we ook op andere wijze wat van de grond kunnen krijgen in het Westland dan alleen maar wanneer het gaat om tuinbouw en andere zakelijke ondememingen", vindt Kalsbeek. De hulp die de stichting Colombine verleent is altijd gericht op kleinschalige projecten, een drinkwatervoorziening van de Masaï in Kenia bij voorbeeld, zodat er sneller en effectiever kan worden gewerkt. "Het verschepen van tonnen graan en ladingen voedselpakketten is natuurlijk ook nodig, maar dat laat Colombine over aan andere instellingen". Het project dat door de opbrengst van het gala in De Naald mede wordt bekostigd draait om hét Colombine-huis, waar kinderen met lichamelijke, geestelijke of sociale problemen kunnen worden opgevangen. In 1995 moet dit huis klaar zijn. Voorlopig is nog niet bekend waar het komt te staan, maar het komt er. Het huis moet een voorbeeld zijn van de integratie van culturen (kinderen uit de hele wereld kunnen er terecht) en ook een bijeenbrengen van kinderen die op verschillende manieren 'zielig' zijn. In plaats van alleen maar kankerpatiëntjes bij elkaar te leggen of uitsluitend kinderen uit probleemgezinnen bij elkaar onder te brengen, worden jongens en meisjes die het allemaal op hun eigen manier niet makkelijk hebben met elkaar geconfronteerd. Het is de bedoeling dat daardoor wederzijds begrip en relativering van de eigen situatie ontstaat.


'Grote Beer'


Het gala van volgende week woensdag staat in het teken van al deze ernstige zaken, maar het is aan Herman van Veen wel toevertrouwd om er toch een evenwichtige voorstelling van te maken, waarin de humor en het lichtvoetige het zeker niet hoe-ven afleggen tegen de ernst en de waarschuwing. Niet voor niets doet het Danstheater Harlekijn mee met de dansproduktie 'De Grote Beer', 's Middags is er om vier uur voor de jeugd een voorstelling, tegen het normale kindertarief.

Ook voor een speels element zorgt het spel vlak voor de pauze. Het publiek wordt hier actief bij betrokken en kan een drietal verrassende prijzen winnen. De prijzen voor dit op 'De Grote Beer' voortbordurende spel zijn beschikbaar gesteld door de Westlandse beeldend kunstenaressen Tiny van der Sar en Jeanne van Tol en door de welbekende zangeres Rita Reys.