NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
Jacques J. d'Ancona

Herman van Veen gehuldigd voor menslievende werkzaamheden28 maart 1984
Van onze redacteur entertainment Jacques J. d'Ancona


's HEERENBERG — "Uit respect en bewondering voor de uitzonderlijke wijze waarop Herman van Veen zichzelf en zijn kunst onvoorwaardelijk in dienst stelt van de kwetsbaren, de hongerigen en de naamlozen in de samenleving. Als zanger van naastenliefde, tolerantie en hoop draagt hij wezenlijk bij tot humanisering van onze maatschappij." Aldus het eerbetoon dat de entertainer-zanger Herman van Veen gisteren in 'sHeerenberg ten deel viel.


Van de creatieve stichting Gouden Handen mocht hij de jaarlijkse onderscheiding in ontvangst nemen voor een individu of groep die zich op "indrukwekkende wijze inzet voor het stoffelijk of geestelijk heil van de kwetsbare medemens," aldus stichtingsvoorziter Leo Uittenbogaard.

Herman van Veen (39> werd gisteren niet alleen gehuldigd als clown, performer, schrijver, zanger, dichter, film-, theater- en platerartiest. Het accent kwam vooral te liggen op zijn werk als ambassadeur voor Unicef en als grondlegger van de stichting Colombine, een ontwikkeling-organisatie voor Derde-Wereldlanden, die vooral op de Filippijnen projecten heeft gevestigd. Persoonlijk hesft Her- man een Vietnamese familie geadopteerd en geeft hij concerten voor Terre des Hommes. Die bewogenheid met de medemens werd zo omstandig geschetst, dat Herman ontroerd raakte, maar ook een beetje onthutst en verlegen. Vandaar dat hij zijn dankwoord omzette in drie van zijn sprekendste liedjes, begeleid door Erik van der Wurff.

Herman van Veen later, na de huldiging: "Ik zing gewoon door, maar ik in ben heel blij dat een kant belicht is van onze activiteiten waarover normaal bijna nooit gesproken wordt in de 15 jaar dat we met Harlekijn bezig zijn."

Die niet geringe reeks bezigheden is neergelegd in een bork "Zolang de voorraad strekt" dat -— en dat kan geen toeval zijn — gisteren uitkwam.

Het was overigens een drukke dag voor Herman van Veen, want na de happening in 'sHeerenberg spoedde hij zich naar Amsterdam voor de première van de tilm "Ciske de rat'' waarin hij de rol van de strijdbare onderwijzer speelt. Vandaag gaat hij terug naar Duitsland waar hij al enkele maanden met veel succes in overvolle theaters zijn one man show brengt.Jacques J. d'Ancona