Schager Courant
HANS DUIN

Kwaliteit maakt niet automatisch geliefder

27 dec 2002

Qua vocaal vermogen kom ik niet veel verder dan de gemiddelde kraai. Het weerhield me er niet van om mijn tweede liefde, al was haar voornaam anders, regelmatig als Suzan- ne toe te zingen. Ze vond het mooi. Ik was achttien en wist dat liefde niet alleen blind maar ook doof is. Door mijn voorliefde voor 'Suzanne' bleef de achterkant van het plaatje van Herman van Veen, want over die uitvoering van Suzanne heb ik het, mij lange tijd onbekend. En dat is nu net een van de aardigste Nederlandstalige nummers, die er ooit gemaakt is: 'Adieu café'. U weet wel, waar opa op zijn sloffen zijn nieren af komt stoffen. En een café 'zonder wc voor dames apart'.


Ik moet wel eens aan het liedje denken als ik bij een biljart- toemooi of -wedstrijd ben. Want het gaat bij Van Veen ook over biljarten: "Je mot het indirect doen Je mot het met een verschrikkelijke stoot effect doen Die keu, jongen, die is zo teer niet Het is je jongeheer niet"

Daar denken moderne biljarters heel anders over. Biljarten en vooral driebanden is een technische sport met systemen geworden. De tijden, waarin biljarters in het groene laken een weide soms zelfs een prairie zagen, ligt ver achter ons. De avonturiers van vroeger zijn bijna allemaal verworden tof mathematici, die in staat zijn vliegensvlug rekensommetjes te maken. Het gevoel is vervangen door hoofdrekenen. Toch blijkt de vooruitgang niet te stuiten. Zeker in hét driebanden worden astronomische gemiddelden gehaald. Nog niet zo heel lang geleden werd Sport in Beeld, de voorloper van Studio Sport, onderbroken als een Nederlander een moyenne van één haalde. Tegenwoordig gebeurt het in Warmenhuizen op een verloren, regenachtige dinsdagavond soms tweemaal. Met de muziek aan en pratende mensen op de achtergrond. De sport is stijver geworden, de sfeer eromheen veel leuker. Biljarten is in onze regio een van de populairste sporten.

Mèt 't Veld (kader) en Warmenhuizen (driebanden) als bolwerken van prestatiesport. Ondanks het hoge niveau komt het publiek zelden in groten getale op de wedstrijden af. Jammer. Kwaliteit maakt kennelijk niet geliefder.HANS DUIN