Rotterdamsch Nieuwsblad

SACKSIONI OVER NIEUWE PLAAT:

Een instrument moet een gevoel kunnen weergeven

27 november 1976

„Ik wil met mijn gitaar iets zeggen en doordat ik zo componeer stimuleer ik mezelf de kern te raken van mijn gevoelens. En die van anderen, hoop ik". Harry Sacksioni zegt dat en hij meent het zonder meer. Van hem is in een helemaal eigen produktie, een nieuwe langspeelplaat verschenen onder hst label van Harlekijn Holland, het artistieke bedrijf van Herman van Veen.

Het is de tweede langspeelplaat van Harry Sacksioni, die zich in korte tijd een voortreffelijke reputatie heeft weten te verwerven op de gitaar. Zijn eerste LP verscheen in mei 1975 en bevatte toen 12 composities, waarvan er 11 van Harry zelf waren. De nieuwe LP kent negen composities, waarvan er alweer een niet van Harry Sacksioni is.Het bijzondere van deze tweede langspeelplaat is, dat de B-kant slechts een nummer bevat, dat 21 minuten duurt. Dit nummer, getiteld „Vensters" heeft Harry Sacksioni geschreven voor twee elektrische en twee akoestische gitaren.
Evenals bij de vorige plaat is geen enkele gitaar „ingedubt", dat wil zeggen, je hoort steeds maar een gitaar. Dat betekent ook, dat het nummer gemakkelijk life uitvoerbaar is en dan uiteraard in dezelfde vorm als op de langspeelplaat. Hoewel hij het aan de ene kant wel als een bezwaar ziet blijft Harry Sacksioni vasthouden aan zijn doel: „Mijn emoties en gevoelens weergeven in en met muziek. Het is veel directer dan woorden", zegt Harry.


Nuchter


Dankzij Harlekijn Holland heeft Harry Sacksioni - en met hem vele anderen - zich kunnen ontwikkelen in de afgelopen jaren. Zijn techniek op de gitaar werd in korte tijd een begrip, maar Harry blijft er zelf vrij nuchter onder. „Dat kanme eigenlijk gestolen worden. Natuurlijk weet ik, dat ik een goede techniek heb, maar daaraan denk je niet als je staat te musiceren.
Ik vind het veel belangrijker, dat ik door een bepaald nummer te schrijven voor de gitaar daarin een gevoel kan weergeven dan dat het alleen maar gaat om het instrumentaal uitvoeren van een nummer", aldus Harry Sacksioni. Dat houdt ook in, dat hij niet zo maar aan het componeren slaat. Daarover moet er eerst iets „gebeuren".


Satie


Gelijktijdig met de tweede langspeelplaat van Harry Sacksioni heeft Harlekijn Holland twee andere LP's op de markt gebracht, ,,Liederen van Erik Satie" van Marjanne Kweksilber en Reinbert de Leeuw en „Satie II" van Reinbert de Leeuw alleen. Ook deze twee produk- ties zijn een duidelijk gerichte keus geweest van Harlekijn Holland. Herman van Veen en consorten brengen niet zonder meer LP's uit, maar alleen dan, wanneer het de moeite waard wordt geacht. Dat betekent voorkeur voor goede en betere muziek buiten het popgenre, niet in de eerste plaats commercieel gericht, maar uit ervaring toch goed verkoopbaar.

Voor Marjanne Kweksilber is het haar platendebuut. Voor haar betekent muziek maken een bevrijding. Marjanne: „Daarom heb ik het ook zo hard nodig. Je kunt het een vlucht noemen, maar ik vind het eerder een middel tot communicatie". Ze zegt in Satie veel te herkennen uit haar eigen leven. „Ja, een soort ingetogen hartstocht, de eenzaamheid en ironie, betrokkenheid en afstand", zegt zij.


Televisie


De activiteiten van Harlekijn Holland blijven voor dit jaar overigens niet beperkt tot het uitbrengen van langspeelplaten. In december, de 26ste en in februari, zal de AVRO twee speciale tv-programma's, van elk 45 minuten wijden aan Harry Sacksioni en Reinbert de Leeuw.
„Daarbij zal vooral ook een accent worden gelegd op kunst, op cultuur. Het is niet zo maar een programma, waarin wat nummers worden gespeeld, maar waarin ook op de achtergronden wordt ingegaan", aldus Rob Crispijn van Harlekijn Holland. Op 20 december zendt de KRO een show uit van Herman van Veen.

En wat de platenactiviteiten betreft: De produkties lopen door en voor volgend jaar staan er iets van 15 gepland, onder meer van Herman van Veen zelf, Liselore Gerritsen en zeven LP's van alle orgel- en klavecimbeIwerken van Sweelinck, uitgevoerd door Ton Koopman.