Haarlems Dagblad
ANP

Johan Cruijff opent sportproject in Zuid-Afrika

27 okt 2004

Johan Cruijff verricht op zaterdag 6 november in het Zuid-Afrikaanse township Elandsdoorn de aftrap op een van de sportvelden van de Elandsdoorn Foundation. De velden zijn mede gefinancierd door zijn stichting.


De sportfaciliteiten vormen onderdeel van de kliniek die de Nederlandse arts Hugo Tempelman in Elandsdoorn vestigde en waaromheen hij in de loop der jaren talloze andere projecten groepeerde. De projecten zijn bedoeld voor de armste bevolkingsgroepen. Behalve Cruijff zijn ook Herman van Veen en Irene van Lippe bij de opening aanwezig. Van Veen is lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting van Tempelman.

Dr. Tempelman en zijn vrouw Hesje zijn sinds 1994 actief in Elandsdoorn, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Zij begonnen met de oprichting van een kliniek die moest gaan voorzien in de medische zorg voor de circa 40.000 inwoners van Elandsdoorn. Later kwam er een kraamkliniek bij. Inmiddels is er nog veel meer gerealiseerd.

Zo hebben de Tempelmans ook een natuurproject opgezet voor de zwarte schoolkinderen in de omgeving van Elandskroon. Een neushoorn, giraffe of olifant kennen de meesten alleen van plaatjes, vertelt Hesje Tempelman. De meeste dieren in Zuid-Afrika leven immers in grote natuurreservaten. Afgezien van het ontbreken van vervoer (zonder auto mag men deze wildparken niet in) hebben deze kinderen en hun ouders geen geld voor de entree. Sinds vorig jaar hebben 3000 leerlingen van kansarme scholen meegedaan. Zij kregen een schoolreisje naar het Loskopdam natuurreservaat, zo'n dertig kilometer van Elandskroon. Voor het eerst kregeh de schoolkinderen de gelegenheid datgene te doen wat zij alleen kannen van buitenlandse bezoekejrs, wild bekijken vanuit een open terreinwagen.

"Voor kinderen hier uit de omgeving is een; natuurreservaat toch vooral iets [waar je brandhout sprokkelt of waar stropers op pad gaan voor vlees in de pot", licht Hesje Temjpelman toe. De voorlichtingsschoolreisjes moeten daarin verandering brengen.
Bij de Loskopdam geeft Herman van Veen ken speciaal concert ter gelegenheid van de voortzetting van dit educatieve programma, dat op tentlijn ook moet voorzien in de opleiding van natuurbeheerders voor bet Loskopdam Reservaat. Irene van Lippe rekent zich tot de 'vrienden van Loskop'.
Zij ontwikkelde al een natuurcursus waaraan trainers en managers van de Zuid-Afrikaanse Park Raad deelnamen. Het Loskopdam Natuurreservaat is onderdeel van de Nationale Park Raad.ANP