Waarheid
Steven van Galen

Irene rommelt verder, net als Privé

26 juni 1987


Het recht op privacy tegenover de vrijheid van drukpers. Die twee hoogdravende begrippen stonden centraal in het kort geding dat de vier kinderen van Irene (de „rode" oranje-telg) in maart aanspanden tegen het weekblad Privé. De kinderen werden voortdurend lastiggevallen door Privé-journalisten, tot op het dak van hun woonhuis in Soest toe, en waren dat meer dan beu. Ze eisten een publikatieverbod over hun doen en laten, waartegen Privé de vrijheid van drukpers in het geweer bracht. Mr. Asscher stelde de kinderen toen in het gelijk, al vond hij een publikatieverbod te ver gaan. En Privé ging in beroep.


Het is bepaald niet de eerste keer dat de „rode oranje" in opspraak komt. Eerst trouwde ze met Hugo Carlos, voor welke gelegenheid ze zich katholiek liet dopen. Maar dat liep allemaal wat minder dan verwacht, en in 1981 volgde de scheiding. Ze vestigde zich met haar kinderen in Nederland in een riante villa in Soest (met veel Spaanse allure) met uitzicht op het huis van pap en mam, en op kosten van „het eigen vermogen van de kinderen".
Haar liefdeleven bracht ook menig blad in beroering, zeker toen bekend werd dat ze hét met de briljante cabaretier Herman van Veen deed en met V.N.- joumalist Joop van Tijn. Ook groot nieuws dus, evenals haar vlammende rede op de vredesdemonstratie in Den Haag in 1983. De mens moest zijn masker afgooien en weer echt mens worden en terugkeren naar zijn oorspronkelijke kracht, luidde de boodschap.
En kruisraketten deugden ook niet. Ze maakte samen met haar drie kinderen ook nog een mooie plaat van Peter en Wolf waarvan de opbrengst bedoeld was voor de Fippijnse krottenstad Tondo. En ook de vrouwenbeweging heeft haar warme sympathie: „Ik ben blij dat ik vrouw ben. En met vrouwen praat ik een andere taal dan met mannen. Vrouwen herkennen elkaar in hun denken, lijden, vreugde, levenserva- ringen en spreken dus een bepaald taal", aldus haar driftig geciteerde boodschap. Om over haar prachtige boek „Van daar", over buitenlandse vrouwen, maar te zwijgen.

Echt voer voor Privé dus, moet Henk van der Meijden gedacht hebben. " Wel is en zal de realiteit zijn dat over de kinderen meer en anders gepubliceerd zal worden dan over menig ander kind. Het gezin waarvan zij deel uitmaken heeft kennelijk ook niet gekozen voor volledige anonimiteit", zo formuleert het arrest van het hoger beroep de stand van zeken. Een publikatieverbod, als geëist door de kinderen, werd dan ook, zowel in het kort geding als in hoger beroep afgewezen: „Nu echter een algemeen publikatieverbod om over de kinderen te publiceren te ver gaat en anderzijds een beperkt verbod zo vaag zal zijn. dat het onvoldoende houvast biedt, zal geen verdergaand verbod worden gegeven", aldus het arrest. De dwangsom van 100.000 gulden per overtreding door Privé werd niet te hoog bevonden.

Directe aanleiding tot het geding was de terugkomst naar Nederland van Irene's oudste zoon Carlos die naar een kostschool in Ommen ging. Privé publiceerde daarover in februari een artikel met foto's. Dit in weerwil van een uit 1981 stammende afspraak tussen Irene en Privé, waarbij overeengekomen was dat het blad niet zonder toestemming van Irene over haar en haar kinderen zou publiceren, in ruil voor een fotoreportage van het prinselijk gezin. Die afspraak zou Privé niet nagekomen zijn, Privé beweerde echter de beloofde foto's niet gekregen te hebben. In hoger beroep werd echter geoordeeld dat van de kant van Irene "voorshands niet is gebleken van wanprestatie".

De manier waarop Privé het nieuws vergaarde werd „niet aanvaardbaar" en „buiten proportie" genoemd in het kort geding in maart, een vonnis dat nu in hoger beroep bekrachtigd werd. Privé posteerde . vier dagen lang een auto voor de school waarin een fotograaf om een en ander te vereeuwigen. Met deze uitspraak (alle grieven van Privé tegen het eerder vonnis werden afge- wezen) heeft de rechtbank de vaak weinig frisse praktijken van bladen als Privé dus nogmaals aan de kaak gesteld, al is het nauwelijks mogelijk om er eenduidig omschreven grenzen aan te stellen. Dus rommelt Privé gewoon verder, net als Irene.STEVEN VAN GALEN