ALGEMEEN DAGBLAD
RUUD KUYPER

De wondere wereld van Van Veen26 mei 1984
HETZIJ op de plaat, hetzij in boekvorm verschenen, sommige produkten uit de Harlekijn-stal van Herman van Veen hadden wel eens te lijden onder een modieus soort vaagheid.

We hoeven slechts het malle tekst- en fotoboek (Herman?) van Veen te noemen, waarmee de eventuele lezer zo veel kanten op kon, dat het voorgoed ergens in de boekenkast belandde.Het nieuwe boek Herman van Veen — Zolang de voorraad strekt (f 29,50) vormt hierop een gunstige, wat krachtige en heldere uitzondering. Uit de archieven van Nederlands meest bewogen theaterdier zijn foto's, verhalen, documenten, recensies en heel veel ander moois opgediept, die met elkaar een boeiend beeld geven van de over het algemeen schitterende carrière die Herman van Veen van 1968 tot en met de dag van vandaag heeft gemaakt. Dit boek is niet in het minst vaag, laat staan modieus. Het geeft allerlei wapenfeiten uit de loopbaan van Van Veen (en dat zijn er heel wat')op een uiterst sobere manier weer.

Hier zijn de eerste feiten: "Herman van Veen? Geboren op 14 maart 1945. Vis. In Utrecht. Stadskind. Middelste van drie. Twee zusjes. In een milieu van warmte en vertrouwen. Getrouwd: vier kinderen."

Daar hoeft geen woord af of bij; alleen vraag je je af waarom er dit keer wéér een vraagteken achter zijn naam. staat. Een (vaag) of (vraag)teken van twijfel misschien? Vooruit dan maar.
Herman van Veen maakte in 1968, toen hij nog voornamelijk als zingende clown opereerde, een prachtige eerste langspeelplaat, waarop zijn onsterfelijke Harlekijn-lied met de nonsens-tekst "Floebelegab stobelegab flop flop flee/ floebelebabba stobelegabba stikke dik- ,,ke/drop drop stabba". Enzovoorts.

In de loop van al die jaren is hij, zo blijkt, uit het vertederende beeld dat dit boek oproept, zichzelf en datgene wat hij te melden had, heel wat serieuzer gaan nemen. Dat was uiteraard zijn goed recht, en bovendien verdient hij respect voor de risico's die hij daarbij heeft genomen om (zoals enige malen gebeurd is) regelrecht op zijn gezicht te vallen.

Maar altijd krabbelde hij weer op, en altijd kwam er weer iets nieuws, waarmee hij indruk maakte en ongelooflijk veel mensen aan zich verplichtte. Voor die zeer vele fans, een publiek waarvoor Herman van Veen veel meer betekenis heeft dan zo maar een artiest die even een paar theaternummcrtjcs komt Weggeven, is dit document Zolang de voorraad strekt bestemd.

Voor anderen, die wellicht wat verder van zijn denkwereld afstaan, geldt het als een onmisbaar stuk Nederlandse theatergeschicdcnis.


Een boek om trots op te zijn, over een man om trots op te zijn.


RUUD KUYPER