DEDEMVAARTSE COURANT

Hoofdrol AJK in anti-vandalismeproject

25 mrt 1991

De bekende stripeend Alfred J. Kwak vervult de hoofdrol in een nieuw anti-vandalismeproject voor groep zeven van een aantal basisscholen in Am-sterdam. Tot de zomervakantie zullen 650 Amsterdamse kinderen, die aan het project meedoen, wo-den beloond met een t-shirt met daarop Alfred J. Kwak verkerend in netelige situaties.


Het project wordt eerst in een aantal scholen in het centrum van de hoofdstad en in Oud-West uitgevoerd, daarna waarschijnlijk stedelijk en wellicht landelijk ais het aanslaat. Het is de bedoeling de deelnemende leerlingén bewust te maken van wat vandalisme inhoudt en welke gevolgen het kan hebben. Zo krijgen de kinderen onder meer een film te zien waarbij een 'vriendje' onder een auto komt en zwaar gewond raakt. Als zijn speelkameraadjes een ambulance willen bellen, blijkt dit niet mogelijk omdat de telefooncel vernield is.

De kinderen ontvangen behalve het t-shirt een lespakket. Nadat de kinderen door de politie zijn voorgelicht, moeten zij zelf een opstel schrijven over vandalisme. Enige weken nadien bezoeken medewerkers van het bureau Halt de deelnemende kinderen en zullen kinderen samen met Halt-medewerkers bekladde objecten een schoonmaakbeurt geven. Het project is 15 maart officieel van start gegaan in aanwezigheid van de geestelijk vader van Alfred J. Kwak, Herman van Veen, en burgemeester Ed van Thijn. De stichting Alfred Jodocus kleding neemt belangeloos deel aan het initiatief.