het Vrije Volk

Knapper opent winkel voor liedjeszangers

25 januari 1968

(Van onze radio- en tv-redactie) VARA-tv-regisseur Nico Knapper, zijn vrouw Janine en journalist Frans van Lier zijn in Amsterdam bezig met de vorming van de stichting "De Werkwinkel'.


Vla dit 'winkeltje' wil het drietal proberen jonge mensen, die chanson- achtige liedjes zingen, aan 'gelegenheid tot optreden' te helpen.
De drie willen voorts voor hen contactmiddagen beleggen, werkgroepen vormen en hen in de gelegenheid stellen met buitenlandse artiesten, die hier komen, van gedachten te wisselen. Er wordt voorts gedacht over een tweewekelijkse radio-uitzending en vast staat al, dat er tijdens het Grand Gala du Disque op 8 maart In de nieuwe RAI een tot café char.tant omgebouwd theatertje zal zijn, waar de liedjeszangers kunnen optreden.

'We willen kortom meer belangstelling voor het luisterliedje,' aldus Nico Knapper: 'We kunnen ook hier en daar optreden.'

Verschillende kandidaten hebben zich al voor de werkgroep opgegeven, zoals Rikkert Zulderveld, Elly Nieman, Herman van Veen, Joos Nuissel, Robert Smit sr., Floortje Klomp, Odille, Jaap Koopmans en vele anderen.