DE ZANDVOORTER

Herman van Veen daagt Nederland uit

24 feb 2000

REGIO - Herman van Veen nodigt de rest van Nederland uit om duizend gulden op een duurzame manier te vermeerderen. Samen met negen andere mensen krijgt Van Veen een Duurzaam Duizendje van de stichting De Nationale Toekomstprijs. In een half jaar tijd moet hij proberen dat bedrag zo groot mogelijk te maken.


De stichting De Nationale Toekomstprijs, onder voorzitterschap van de oud politicus en president van de Algemene Rekenkamer Henk Koning, vindt dat het tijd is om het begrip duurzaamheid eens wat pragmatischer te bekijken. Duurzaam is behalve een goed milieu ook gewoon lekker in je vel zitten, aantrekkelijk werk hebben of goed onderwijs kunnen volgen en leven in een aangename omgeving. Heel veel mensen overal in het land zijn al lang bezig met allerlei duurzame initiatieven. Alleen komen die veel te weinig onder de aandacht.

Via De Nationale Toekomstprijs wil de Stichting die spannende initiatieven boven tafel halen. De Toekomstprijs wordt met ingang van dit jaar telkens in oktober uitgereikt aan personen, bedrijven en instanties die op een verrassende manier bezig zijn met de duurzame samenleving. Denk aan een fabrikant die vliegjes produceert in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen. Aan herintredende plattelandsvrouwen die samen een telewerkcentrum oprichten. Of aan buurtbewoners die meer natuur in de buurt brengen.

Ook de Duurzame Duizendjes moeten op een duurzame manier worden vermeerderd. Dat wil zeggen op een sociale manier, met oog voor milieu en leefomgeving. Om kans te maken op een Duurzaam Duizendje is het voldoende om vr 25 februari aan de stichting De Nationale Toekomstprijs, heel kort een plan te sturen van een paar regels (Postbus 90602, 2509 LP Den Haag). De deelnemers doen regelmatig verslag van hun vorderingen. Op 2 maart worden de Duurzame Duizendjes uitgereikt. Begin september wordt de eindstand opgemaakt en blijkt wie het verst is gekomen.