Brabants Dagblad
Johan van Crinsven

Het Land van Ooit: een levenswerk wankelt

23 dec 2004

Het Land van Ooit in Drunen wankelt. Maar de beide grondleggers. Mare en Marjan Taminiau, zijn ervan overtuigd dat het goed komt met hun 'vierde kind'.


Een levenswerk. Zo mag themapark Het Land van Ooit in Drunen worden genoemd. Prins Bemhard opende in 1989 het geesteskind van Mare (64) en Marjan (62) Taminiau. Het echtpaar, dat in 2002 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, heeft drie kinderen en beschouwt Ooit als zijn 'vierde kind'.

Marjan Taminiau brengt haar kennis als beeldend kunstenaar in bij de voorbereidingen voor Het Land van Ooit, die in 1986 beginnen. Haar man heeft veel ervaring in de recreatiesector, onder meer opgedaan bij de Efteling, het Autotron en twee VW's. In het groene hart tussen de dorpen Drunen en Nieuwkuijk koopt het echtpaar een landgoed met oud kasteel van de adellijke familie d'Oultremont.
Daar wordt een familiepark met een origineel concept gerealiseerd: een land waar kinderen de baas zijn. Een park vol ridders, jonkvrouwen en bijzondere figuren zoals Kloontje het Reuzenkind en Sap de Aardwortel.

Hoewel maar weinig in de historie van Het Land van Ooit zonder slag of stoot gebeurt - in de relatie met gemeente en omgeving - realiseert het recreatiebedrijf veel spraakmakende attracties en evenementen. En weet het een fors aantal bekende mensen voor zich te winnen, van Herman van Veen tot Monique van de Ven, Dick Bruna, Louis van Gaal en Wim Kok.

Beperkt

Toch trekt Het Land van Ooit nooit enorme bezoekersaantallen, de laatste jaren steeds rond de 300.000. Omdat het park klein is, alleen in het zomerseizoen open is en ook vanwege de beperkte doelgroep: families met kinderen tot een jaar of tien. In 1992 drijft Ooit naar de rand van de afgrond nadat de financier - een ING-dochter - aangeeft af te willen van de Drunense onderneming. Er zijn veel schuldeisers en sluiting kan maar net worden afgewend. In de jaren daarna herstelt Het Land van Ooit zich. Het wordt een bedrijf met diverse pijlers. Een onderneming die ook theatershows buiten het park verzorgt, tv-programma's maakt, boeken en cd's uitbrengt en de bekende Ooit-figuren op allerlei manieren exploiteert. Maar er mislukken ook plannen, zoals een oversteek naar Engeland om daar een park te openen. En de verwerving van de Sesamstraat-rechten, waardoor figuren uit die reeks in het park verschijnen, biedt geen echte meerwaarde.

Uitbreiden Het Land van Ooit zit nu weer in de problemen. Het is zelfs erop of eronder voor het bedrijf. Het echtpaar Taminiau wijt dat vooral aan jaren slepend gedoe rond het bestemmingsplan. Ooit wil al zo'n tien jaar uitbreiden en zo de economische basis verbreden. Maar daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en die komt maar moeizaam tot stand. Onlangs zijn pas de eerste concrete stappen in die richting gezet. Volgens de grondleggers van Ooit komt die stroperigheid onder meer door de gemeentelijke herindeling in 1997, door vele personele wisselingen bij de gemeentelijke afdeling bouwen en wonen en door andere prioriteiten van de gemeente Heusden. "We hadden er op gerekend dat het veel sneller zou gaan", zegt Marjan Taminiau.

Knellen Het uitblijven van de uitbreiding is steeds meer gaan knellen. Ooit krijgt namelijk de gelegenheid om aanpalende percelen te kopen. "En buurmans erf komt maar één keer te koop", zegt Mare Taminiau. "We moesten wel."

De gronden worden dan ook gekocht. Grotendeels doen de Taminiaus dat privé, met hun woonhuis in Drunen als onderpand, aldus het paar.
Ondertussen gaan de onderzoeken, de procedures en het inhuren van deskundigen voor de uitbreiding en de bestemmingsplanwijziging gewoon door. Samen met de rentelasten kosten die het bedrijf zo'n twee miljoen euro, aldus Mare Taminiau. "Daardoor is al het vet van onze botten verdwenen."

Investeerders

De geldzorgen worden in de loop van dit jaar steeds groter. Vandaar dat naarstig wordt gezocht naar nieuwe investeerders. Maar dat valt niet mee in een tijd waarin de economie is verzwakt en de recreatie- branche het maar matig doet. Toch worden potentiële geldschieters gevonden.

Tenminste, zo lijkt het. De onderhandelingen zijn nog gaande, bevinden zich in een vergevorderd stadium, aldus Mare Taminiau. Hij wil niets over die investeerders kwijt totdat de zaak rond is.
De financiële injectie is van levensbelang. Daardoor kan een gewenst theatercomplex er komen; alleen al de kosten daarvan bedragen ruim 9 miljoen euro. Door een injectie kan het park eindelijk de hoognodige renovatie en herinrichting uitvoeren en kunnen vergader- en verblijfsaccommodaties worden gerealiseerd. Op termijn zijn ook nog een bedrijvenpark en een hotel voorzien. Alles met als doel dat het park voortaan het hele jaar in gebruik kan zijn.

Maar als de deal niet doorgaat, dan lijkt het doek te vallen voor Het Land van Ooit.

Volgens de Taminiaus is er geen tijd meer om naar nieuwe geldschieters op zoek te gaan. Een teloorgang van Ooit zou een persoonlijk drama zijn voor de grondleggers ervan. Niet alleen omdat het hun 'kindje' is. maar ook vanwege de privéfinanciering van de grondaankopen. Ze kunnen huis en haard verliezen.

Geen spijt

Marjan Taminiau zegt geen enkele spijt te hebben over het inzetten van privébezit. "Het Land van Ooit is ons levenswerk. We kunnen toch niet anderen risico's laten lopen, terwijl we dat zelf niet doen. Wij geloven heilig in ons bedrijf. Dan moet je ook bereid zijn om je nek uit te steken. En ik ben er van overtuigd dat alles goed komt." Evengoed noemt ze het 'een verschrikkelijk jaar'. "Een jaar met veel tegenslagen, zowel privé als zakelijk."
Het Land van Ooit draaide opnieuw geen best zomerseizoen, terwijl de twee voorgaande jaren ook al matig tot slecht waren, zo leren de bedrijfsresultaten van enkele van de tien bv's die samen de onderneming vormen. Mede hierdoor liep de betaling van onder meer salarissen vertraging op, zo blijkt uit naspeuringen van het Brabants Dagblad. De Taminiaus erkennen het met tegenzin. Zij wijten het aan problemen met de bank, waarmee ze de relatie willen verbreken als de overeenkomst met de geldschieters rond is. Maar er was ook een openstaande rekening van 30.000 euro van een adviesbureau. Dat stapte naar de rechter om betaling af te dwingen. Volgens Mare Taminiau is het niet-betalen van die nota een misverstand. "De rekening zou betaald worden door een derde partij. Dat is niet gebeurd en wij zijn daar niet over in kennis gesteld."

Niet sjoemelen

Uit onderzoek van deze krant blijkt ook dat diverse zakelijke relaties van Ooit klagen over te late betaling door het Drunen- se bedrijf. Dat zou al langer dan dit jaar spelen. Sommige leveranciers willen alleen nog leveren tegen contante betaling. Het Land van Ooit wordt door een gedupeerde 'geen fijne zakenpartner' genoemd. Taminiau ontkent slecht beta lingsgedrag. "We werken met vaste leveringsvoorwaarden en betalingstermijnen. Daar houden we ons aan." Hij bestrijdt dat in zijn bedrijf onheuse zaken gebeuren op financieel vlak. "Net als elk bedrijf krijgen we ieder jaar een accountantscontrole. Je kunt helemaal niet sjoemelen. Zeker, ik sluit niet uit dat er wel eens fouten zijn gemaakt. Dat gebeurt in elke onderneming. Maar ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat wij dit bedrijf altijd naar eer en geweten hebben geleid. Het Land van Ooit is voor onszelf ook nooit een vetpot geweest. We hebben al onze verdiensten weer in het bedrijf gestopt."

België

Als de overeenkomst met de nieuwe investeerders rond komt, dan is Mare Taminiau van plan om over enige tijd als directeur terug te treden. Zijn vrouw deed al eerder een stapje terug. Het echtpaar wil dan als adviseur aanblijven. En ze willen zich bezighouden met een themapark in het Belgische Tongeren. Het is de bedoeling dat Ooit daar een tweede park opent. De onderneming van dé ' Taminiaus moet de kennis inbrengen en de exploitatie van het park op zich nemen. De overheid is de grote financier van het project. Vandaar dat deze expansie in het buitenland geen rol speelt in de perikelen van Het Land van Ooit in Drünen, aldus de Taminiaus.

Twee parken en maar één keer kosten hoeven te maken, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van shows. Het maakt de onderneming rendabeler. En vanuit het Belgische Tongeren is de overstap naar het Franse en Duitse taalgebied ook gemakkelijker gemaakt voor alle Ooit-producten, aldus de Drunenaren.

Als het bedrijf die tijd nog gegeven is.Johan van Crinsven