DE VOLKSKRANT
Bart Dirks

de portefeuille van Herman van Veen

23 dec 2000

'Geld is de sleutel tot mogelijkheden. Een middel dat je in Staat stelt te doen wat je mooi vindt. Dat maakt ook gelukkig. Ik voel me rijk: ik ben gezond, heb familie, vrienden, werk, plannen én de middelen om rond te komen. Het geld gaat op aan boeken, cd's, dvd's en vooral onze tuin, de dieren en hef heheer van het land. We wonen op een boerderij.


'Mijn eerste geld verdiende ik met krantenwijken, borden wassen en achter de bar staan. Maar direct na mijn studie ben ik begonnen met wat ik nu doe. Ik leef van het maken van tournees, van de inkomsten uit dc licenties van de tekenfilmserie Alfred Jodocus Kwak, van de verkoop van mijn cd's en boeken.

'Mijn inkomsten verschillen van jaar tot jaar. De laatste twintig rijen in een zaal zijn - als de kaartjes zijn verkocht- bij wijze van spreken voor mij.
Een en ander hangt natuurlijk af van de reactie van het publiek op wat we maken en doen. Gelukkig voor ons is dal tamelijk constant. 'In november en december is onze tournee geëindigd met 32 voorstellingen in Carré. De 50 duizend bezoekers hebben zo'n 2,6 miljoen gulden betaald. Van deze recette moesten het koninklijk theater worden betaald, de productiekosten, overhead en omzetbelasting.

'Toen ik in mei 1971 voor het eerst in Carré stond, was die voorstelling een behoorlijk financieel risico. Ik kon de productiekosten van de voorstelling niet terugverdienen. Ook Carré kwam toen trouwens niet uit de kosten. 'Tueri ik vorige maand mijn 366-ste avond in Carré had, alle jaren opgctelid dus, is hel Herman van Veen-stipendiuin gelanceerd. Aankomend theatermakers die wel een idee maar geen geld voor een productie hebben, kunnen er naar meedingen. De aanmoedigingprijs is 50 duizend gulden, bedoeld om een voorstelling te geven in Klein Carré. Het geld komt van de Hierman van Veen Foundation en de Stichting Vrienden van Carré.

'Al mijn zaken lopen via Harlekijn Holland bv, 100 procent eigendom van de heer Van Veen. Dus alle lasten en lusten zijn per saldo ten laste c.q. ten luste van mij. Ik ben dus niet alleen verantwoordelijk voor mijn eigen inkomsten, maar ook voor een heel productiebedrijf. Dat vind ik niet eenvoudig. Je bent vriend, collega, maar ook "baas". Het verlangt zorgvuldig beleid.

'Ik vind het belangrijk om een deel van mijn geld aan "goede doelen" te besteden. Wc hebben een aantal stichtingen op dit gebied opgericht. De Stichting Colombine exploiteert een wcrcldvakanticehuis voor kinderen met problemen, waarvoor jaarlijks 800 duizend gulden nodig is. De Stichting Herman van Veen Foundation creëert mogelijkheden op het gebied van studie en werk voor kansarme jongeren. Die stichting haalt jaarlijks zo'n 300 duizend gulden op. Beide instellingen krijgen bovendien geld van de Stichting Alfred Jodocus Kleding, waarin de ideële kant van Alfred Jodocus Kwak is ondergebracht. Licensies komen ten bate van de projecten.
'Ik zou niet zonder mijn optredens kunnen leven.

Mijn vrouw heeft laatst gedreigd hij me weg te gaan, als ik niet wat rustiger aan ga doen. Ik zal haar missen.'Bart Dirks