Zondag

HERMAN VAN VEEN ZINGT IN DE VERENIGDE NATIES

23 sep 1990

Onze eigen Herman van Veen gaat de Verenigde Naties toezingen. Op 30 september zingt hij voor maar liefst 30 staatshoofden zijn lied 'Genoeg'. En dat allemaal om de schrijnende kindersterfte in de wereld terug te dringen....


'Steen voor Steen' heet het programma dat Herman van Veen maakte voor Foster Parents Plan. De Vara zendt het komende donderdag uit. Maar wat belangrijker is: gedeelten uit het programma worden drie dagen later vertoond in New York, waar minimaal dertig staatshoof-den in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties bijeenkomen om te praten over het afschuwelijke probleem van de kindersterfte.

En daar zal Herman van Veen ook zijn 'Genoeg' zingen. Maar Herman van Veen wil het daarbij niet laten om de aandacht te vestigen op het kinderleed. Hij wil ook een monument oprichten voor het onbekende kind! Zelf zegt hij: 'Er is toch ook een graf voor de onbekende soldaat, waarom is er dan geen gedenkteken voor het onbekende kind?' Herman denkt aan een monument in de vorm van een boom. De eerste boom wordt overi-gens al in New York geplant, naast het gebouw van de Verenigde Naties.
'Ik heb mijn idee voorgelegd aan minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking en die was onmiddellijk enthousiast,' zegt de cabaretier. 'Hij heeft mijn idee overgenomen. De bedoeling is dat in alle landen zo'n boom geplant wordt.