Het Zuiden, Rotterdam

Opbrengst voor Stichting Little Philippines

Herman van Veen treedt belangeloos op in Doelen

23 maart 1977
Herman van Veen geeft donderdag 24 maart a.s. in de Doelen te Rotterdam een benefiet-voorstelling van zijn programma „Herman van Veen en andermans in de pijnshow" ten bate van de Stichting Little Philippines. Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft voor deze voorstelling de grote zaal van de Doelen gratis ter beschikking gesteld.


Herman van Veen zet zich met zijn show belangeloos in voor het werk van pater Cor Lagerwey, stichter en oprichter van het ontwikkelingsprojekt in de Philippijnen, oprichter van de Stichting Little Philippines en al jaren werkzaam als missionaris onder de Philippijnse bevolking. Pater Lagerwey zegt zelf over de stichting:
„In mei 1973 werd in Nederland de Stichting Little Philippines opgericht met als doelstelling: de vorming van een „trust fund" waaruit het modern opvoedings- en ontwikkelingswerk van „The Communication Foundation for Asia" kan worden bekostigd.

Azië is een enorm groot werelddeel. Daar leeft ongeveer de helft van de wereldbevolking. Wat niet altijd bekend is is het feit dat maar 3 procent van de Aziatische bevolking christen is. Er is grote armoede in dit werelddeel en het feit dat 97 procent geen christen is kan ons inspireren om hen te laten zien dat christenen zich eerlijk bekommeren om het lot van hun medemensen.

De Stichting Little Philippines is voortgekomen uit deze bezorgdheid voor de mensen in Azië. Zij probeert mensen zo efficiënt mogelijk te helpen. Geen handjes rijst uitdelen, maar de mensen zover zien te krijgen dat ze zelf meer rijst kunnen verbouwen, zelf aan hun toekomst werken.
Via moderne kommunikatiemedia geven we voorlichting over verbetering van landbouwmethodes, over het bestrijden van ondervoeding, over geboortebeperking of over het verwerven van een eigen stuk grond. We doen het in vormen die eenvoudige mensen aanspreken, zoals stripverhalen en hoorspelen. Het is een moder|ne wijze van opvoeden, die bij de mensen het beste overkomt. Vanzelfsprekend gebruiken we de lokale dialekten, zodat we miljoenen bereiken die niet of niet meer naar school gaan. Armoede betekent niet dat de mensen geen begaafdheden bezitten. Denk maar eens aan het exotische handwerk dat in de derde wereld gemaakt wordt. Maar zonder bevordering van de verkoop blijft de armoede.

Juist in de ontwikkelingslanden betekent „mensen liefhebben" in de meest konkrete zin „mensen helpen zichzelf te vinden en zichzelf te helpen".

De Stichting Little Phüippines probeert dat op een totaal nieuwe manier te doen. Als stichter en promotor van deze nieuwe aanpak durf ik te zeggen dat ons werk stellig de moeite waard is. Men verwacht van ons, missionarissen - de weinigen die er nog zijn — dat we de zaken modern en vooral efficiënt aanpakken.

Dat doen we in de Communication Foundation for Asia, met tweehonderd man, en via de moderne kommunikatiemedia. Opvoeding voor de armen. Maar modern werk kost geld. Dat vraagt om een moderne manier van geven. Zoals het organiseren van deze benefiet-voorstelling met de onbetaalde inzet van de Doelen en het om niet gegeven talent van Herman van Veen. Zoals de aanwezigheid van het publiek, weer een andere manier van meedoen."

Aan de benefiet-show van Herman van Veen werken mee: Erik van der Wurff, Harry Sacksioni, Ger Smit, Martijn Alsters, Gerard Jongerius, Hans van der Linden, Rinus Smit, Rob Chrispijn en Joseph Traan. Toegangskaarten, variërend van f 10,- tot f 20,-, zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de kassa van de Doelen. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Zij die niet in de gelegenheid zijn om de voorstelling bij te wonen maar toch een bedrag willen schenken aan de stichting, kunnen dit doen door storting van hun gift op gironummer 3331100 van de Stichting Little Philippines te Haarlem.