EINDHOVENS DAGBLAD
René van Peer

Podiumkunstenaar als predikant

Magnifiek kerstverhaal van Herman van Veen

22 dec 2001

Als er één gedachte verwaterd is tot een treurig stemmend cliché, dan is het wel de Kerstgedachte. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, maar dan wel soezend met een overladen maag voor de TV met de gordijnen dicht, en kapitalen omgezet in presentjes onder de boom. Het Christuskind, waar het toch eigenlijk om begonnen is, aan de straat gezet door de Kerstman. In de aanloop naar Kerstmis is een voorstelling, zoals Herman van Veen die afgelopen donderdag gaf in de uitverkochte Petruskerk te Oirschot, dan ook een klein wonder.


Van Veen is een moralist, daar windt hij geen doekjes om. Zeker in een kerk doet hij in zijn voordracht denken aan een predikant. Maar dan wel een begenadigd predikant. Een die zijn boodschap op een prachtige en overtuigende manier weet te brengen, en die zich daarbij omringt met theatermensen van zeldzaam hoog niveau. Hij vertelde het verhaal rond de geboorte van Jezus op indringende wijze, gaf bepaalde elementen meer nadruk door fantasievolle details en gevoelvolle liedjes. De ontdekking van Maria dat ze "zwanger was, werd in zijn woorden en muziek een gebeurtenis vol tederheid. De kindermoord uitgevoerd in opdracht van de jaloerse koning Herodes werd de luisteraars diep ingeprent door verwijzingen naar televisiebeelden van lijken in de straten.

Dit is niet alleen een verhaal van lang geleden, zo hield Van Veen zijn publiek voor, het is ook een verhaal van deze tijd.
Hij tilde deze boodschap uit boven het strikt moralistische door mooie melodieën, fijnzinnige arrangementen, en* gedreven uitvoeringen.
Met name Lori Spee wist met haar stem de gevoelens die ze vertolkte op het publiek over te* brengen. Het was uitzonderlijk te zien hoe van Veen met dit gezelschap wel alle elementen van de musical gebruikte, maar alle glad heid er. gemaaktheid van dat genre vermeed, en zo zijn verhaal grote authenticiteit wist te geven. Hij maakte het wonder van Kerstmis inderdaad aanschouwelijk voor zijn geestdriftige publiek. Zelfs de elementen speelden er een rol in - sneeuwvlokken dwarrelden en joegen langs de ramen van de kerk.René van Peer