de Gelderlander

De Spinse vervelend

22 maart 1974

NIJMEGBN. — Donderdagavond ging in de Nijmeegse| schouwburg een voorstelling van. een toneelstuk, dat de nog vrij jeugdige cabarettier Herman van Veen heeft geschre ven onder~de titel „De Spinse".
Een aantal vrij onbekende ac teurs en actrices hebben zich ermee bemoeid en het is niet verwonderlijk, dat als de Haagse Comedie met „De zottin van Chaillot" nauwelijks een paar honderd toeschouwers trekt, Herman van Veen de publiciteit, zou verbazen met een uitverkocht huis. Het is een merkwaardige zaak tegenwoordig. Cabaretuitvoeringen, balletten,' opera's en operettes zijn hartstikke in, maar het toneel zit in alle opzichten in de knoop.
Merijntje Gijsen op de beeldbuis heeft een enorme kijkdichtheid, breng het in de schouwburg en ik zou willen beweren, geen hond. Ik heb het gevoel, da. van Veen zich heeft vertild aan een klassiek thema. Een auteur is uiterst kwetsbaar, zeker in de beoordeling van het publiek, van de bedoelingen des schrijvers heb ik nauwelijks iets verstaan. En dus heb ik me een hoedje zitten vervelen.Als dat een voorbeeld is van het toneel, wat men in de toekomst kan verwachten dan kunnen ze mijn portie wel aan Fikkie geven. Ik heb waardering voor van Veen als cabarettier, maar als toneelschrďjver vermag ik hem niet te pruimen en ik begrijp niet hoe men zoiets kan brengen.

Het waren voornamelijk jongeren, ik dacht leerlingen van middelbare scholen, die de zaal minimaal bezetten. Als men mij vraagt te vertellen waarover het ging, dan moet ik het antwoord schuldig blijven, tenzij ik in heel vage, nauwelijks het abstracte voorbijgaande termen in het algemene zou vervallen. De volgende keer beter, zal ik maar zeggen.