Zwolsche Courant

Bouw Colombinehuis van start

22 jan 1996

(Van n onzer verslaggevers) BIDDINGHUIZEN - Zanger/entertainer Herman van Veen heeft zaterdag bij Biddinghuizen de eerste steen gelegd voor het Colombinehuis, een rustoord voor kinderen die herstellen van een ernstige ziekte, te kampen hebben met een chronische ziekte of sociale problemen hebben.
Van Veen is beschermheer van de Colombine-stichting. De granieten steen werd hem overhandigd door architect Piet Ruyssenaars en Mary Flantua, die samen met haar man het beheerdersechtpaar van het Colombinehuis zal vormen. Volgens planning kunnen in oktober de eerste kinderen worden ontvangen.Door inspanning van vele scholen, particulieren, instellingen en bedrijven is de bouwsom van 3,2 miljoen gulden bij elkaar gebracht. Anton Handstede, voorzitter van de Stichting Colombine, was dan ook blij dat hij zaterdagmiddag aan de Spijkweg iedereen welkom mocht heten voor de daadwerkelijke start van de bouw.

De voormalige Staatsbosbeheer-loods wordt verbouwd tot hoofdgebouw. Daaromheen zullen acht gastenhuisjes verrijzen, die elk plaats bieden aan zes personen.
Hoewel de bouwsom bijeen is, is Colombine nog op zoek naar geld voor aanvullende voorzieningen. Ook voor de exploitatie -het Colombinehuis kost naar schatting zo'n acht ton per jaar- worden nog financiers gezocht.
'Het is minder gemakkelijk om voor zoiets geld te krijgen dan wanneer er bijvoorbeeld een ramp gebeurt', weet woord voerster Marjan Frijns. 'Van de opbrengst van de Alfred Judokus Kwak-kleding gaat vijftig procent naar het Colombinehuis. Verder moeten we nog met bedrijven in de. slag en we gaan ook beginnen met het werven van donateurs'.

Marathon

En van de mensen die geld bijeenbracht voor aanvullende voorzieningen is Bram Lamse, de aardappelinkoper uit Swifterbant. Hij liep in november de marathon van New York en liet zich daarvoor sponsoren. De opbrengst liep op tot maar liefst 30.000 gulden en dat bedrag, ten behoeve van de realisatie van een kinderboerderij bij het Colombinehuis, overhandigde Lamse zaterdagmiddag aan Herman van Veen.
'Dit bedrag had ik niet durven dromen', aldus Lamse. 'In het begin liep de sponsoring enorm goed, daarna kwam er een hapering. Toen heb ik publiciteit gezocht door als Dutch Potato Runner met een aardappel op mijn kop te gaan lopen. Dat hielp. Ik heb in allerlei dag- en vakbladen gestaan, ben voor de TROS-televisie geweest.

In New York heb ik ook veel aandacht gekregen, via video-opnames en duizenden foto's. Zelfs de Japanse televisie had belangstelling. Tot gistermiddag is er nog geld binnengekomen. Bij de NCRV is men bezig met een boek over bekende Nederlanders die de marathon van New York hebben gelopen, ze wilden mij er ook in hebben. Ach, het was leuk om te doen, al moet je wel heel veel werk verzetten om mensen enthousiast te maken', aldus de nimmer om woorden verlegen zittende Lamse.