STORY

Herman van Veen haalt opgelucht adem

21 dec 1990

Het was die dag stralend weer in 'Het Land van Ooit', het prookjespark van Herman van Veen. Toch waren de muuikale kindervriend en Ooit-directeur Mare Tamineau op alles voorbereid; ze hadden zelfs een regenverzekering afgesloten om het openluchtconcert niet in het water te laten vallen.


Maar de 10.000 grote en kleine bezoekkers zaten lekker in de warme herfstzon op het gras en luisterden ademloos naar het Groot Waterlands Orkest dat het concert opende met een klassiek stukje muziek van Rossini. En bij het optreden van Flairck klapten ze enthousiast mee. VARA-omroepster Paula Patricio was zo zenuwachtig dat ze Het Goede Doel per abuis aankondigde als Doe Maar. Paula: "Nerveus ben je toch altijd een beetje. We verwachten immers zoveel van dit concert. De baten zijn bestemd voor de bouw en de exploitatie van het Colombinehuis in Drunen, voor kinderen die moeten herstellen van geestelijk en lichamelijk letsel. Kinderen die bijvoorbeeld heel lang in het ziekenhuis hebben gelegen en die samen met hun familie in het Colombinehuis vakantie kunnen vieren. Het komt pal naast 'Het ' Land van Ooit', met 20 appartementen. Een prachtig project, maar de kosten ziin wel geraamd op zo'n 3 miljoen gulden. Vandaag is er al meer dan 100.000 gulden bijeengebracht; is dat niet geweldig?"

Ook Paul van Vliet, Nard Reynders, Johnny Kraaykamp jr, Frits Lambrechts.het Harlekijn Danstheater, het koor van Kinderen-voor-Kinderen en het hele stemmen-team van Alfred Jodocus Kwak; waren naar 'Het Land van Ooit' gekomen om belangeloos op te treden op dit festival, waar de VARA-televisie dit voorjaar, een reportage van uitzendt. En ook al zaten velen van hen al met een overvolle agenda, voor Hermans project vonden ze nog wel een gaatje.

"Hier weten we tenminste zeker dat het geld goed wordt besteed," benadrukte Henk Temming van Het Goede Doel nog eens. 'Het is perfect gegaan," aldus een opgetogen Herman van Veen na afloop.
"Volgend jaar is er weer zo'n festival. Als het zo doorgaat, hebben we over vijf jaar genoeg geld voor het Colombinehuis!"