de Standaard
P.V.M.

Ik zou met mijn kop door dat scherm willen geraken

21 oktober 1976

BRUSSEL — Anderhalf uur duurt «Herman Van Veen», de BRT-produktie naar aanleiding van het tien jaar bezig zijn van Herman Van Veen en zijn Harlekijngroep . Zondag om 20 u. 30 krijgt u dit programma op het scherm. We hebben het samen met Herman van Veen vooraf bekeken: «Voor mij betekent deze produktie een afsluiten van een bepaalde periode», zegt hij. « Het is net als een boek dat je dichtklapt en in de kast bergt. Ik ben nu 31 jaar en ik denk dat ik de komende jaren muzikaal, tekstueel en teatermatig een andere richting zal uitgaan. Dit programma is een poging om tien jaar teaterwerk samen te bundelen. Ikzelf vind die onderneming vrij goed geslaagd. Wat ik kan en wat ik te bieden heb, zit in dat anderhalf uur.


Vermoedelijk zal het kijkerspubliek hierover zeer verdeeld oordelen. Van Veen is en blijft een teaterman. Op het scherm komen sommige toneelmatige nummers eigenlijk niet zo goed tot hun recht. Heel wat beter wordt het wanneer de kleinkunstenaar z'n intimistische liedjes zingt ( "De regels van 't gesticht" is schitterend), met de camera, als een gretige getuige in close- up op z'n gezicht of op z'n ongelooflifk expressieve handen.

«Ik heb niet de TV-fobie van de meeste Nederlandse kabaretiers, maar ik realizeer me wel dat het een gevaarlijk medium is. Ik vond echter dat ik het er moest op wagen. Op die wijze bereik ik een heel pak mensen die me nog nooit aan het werk zagen en waarvan ik hoop dat ze na die uitzending de stap naar het teater zullen zetten ».


Boodschap


Misschien vergist Van Veen zich met die gok: wie niet vertrouwd is met de zeer typische manier van werken van de Utrechtenaar, zal af en toe misschien de draad kwijtraken en verloren lopen in niet begrijpende verwondering.

Van Veen is namelijk meer dan een entertainer, een « amu- seur». Hij wil ook nog eigen ideeën kwijt: over het teater e. over alles wat hem op deze wereld intrigeert. Anderhalf uur is lang- en het programma vergt heel wat van de kijkers. Maar dat willen we precies: ik hoop dat ze zich na afloop even leeg en bekaf voelen als ikzelf. En zoals in m'n tea- terprogramma zitten ook hier links en rechts pretentieloze boodschappen en bepaalde visies die ik. wil verduidelijken.»
De finale van de show is de beroemde boksmatch van Van Veen. Half Vlaanderen vermoedelijk slap van het lachen zag hem die opvoeren in één of ander teater. Wat in de zaal een onverbiddelijke giller is, een komediie. wordt op het scherm bijna tot een dramatisch gebeuren.
«Daar triomfeert het medium duidelijk. We hebben voor dat nummer ook doelbewust alle middelen van televisie benut. In het teater kan ik de boksmatch nooit doen zoals ik het hier heb gedaan: de mensen gaan van bij de eerste minuut aan het lachen. Dat nummer betekende het punt in de show waarop ik me plots zeer helder realizeerde dat we televisie aan het maken waren, dat ik met een ander medium werkte. Wat natuurlijk allemaal nog niet wil zeggen dat ik. de. televlsie boven teater zou gaan verkiezen. Als ik mezelf zo op het scherm bezig zie, dan zit ik me inwendig op te jutten en dan zou ik willen gillen; « maar steek je kop toch door dat glazen venstertje!"

Je zou dan natuurlijk willen dat ook die schitterende groep muzikanten van Van Veen door het glazen scherm je huiskamer kwamen binnenrollen. Het sukses van Herman Van Veen wordt voor een deel gereallizeerd door de begaafde mensen waarmee hij zich wist te omringen. Gitarist Harry Sacksioni en pianist Erik Van der Wurff worden even met een solo-nummertje in het zonnetje gezet,. voor de rest hoor je ze ongemeen virtuoos op de achtergrond.

• «We zijn geëvolueerd tot een hecht team. Het is in die zin dat je het uitgaan naar een andere richting moet interpreteren. Het is de groep die een enigszins gewijzigd oriëntatiepatroon kiest en ikzelf maak gewoon deel uit van die groep. Verder is het zo dat ik steeds meer zélf teksten ga schrijven en dat het vrijblijvende, het luchtig-grappige steeds meer uit onze nummers zal verdwijnen. Teater moet iets teweegbrengen bij de toeschouwers en daar wil ik in de toe komst aan werken . "


Zaterdag is Herman Van Veen in de Wies Andersen show en zondag ziet u z'n show in "Avondje uit".P.V.M.