Utrechts Nieuwsblad

Combinehuis: droomwens en nuchter plan

21 juni 1991

(Van een onzer verslaggevers)

CULEMBORG - Deze dagen vindt in theater De Fransche School een ma-nifestatie plaats rond de plannen voor het Colombinehuis, dat een opvangen verzorgingscentrum voor geestelijk en lichamelijk afgematte kinderen moet worden. Informatie, muziek en theater wisselen elkaar af. Een voet-balwedstrijd met tv-bekendheden in sportpark Ter Weijde morgenochtend vormt één van de ondersteunende evenementen.


Kleinkunstenaar Herman van Veen gaf woensdag in De Fransche School een persconferentie omtrent de doelstellingen en hun achterliggende filosofieën van de nu vijftienjarige stichting Colombine en de concrete actie voor de bouw van het Colombinehuis. Morgenmiddag vanaf half drie zal Herman van Veen tevens één van de sprekers zijn, die publiekelijk de plannen voor het opvang- en verzorgingstehuis uiteen zal zetten.

Morgenochtend zal hij samen met andere bekende Nederlanders het Colombine-elftal vormen, dat vanaf elf uur op het sportveld Vriendenschaar (hoofdveld sportpark Ter Weijde aan de Middelkoopstraat te Culemborg) een sportieve wedstrijd zal spelen tegen FC Vrijstad. De entree, een rijksdaalder voor volwassenen en een gulden per kind, zal geheel ten goede komen aan het te bouwen Colombinehuis. In het Colombine-elftal zullen onder andere Freek de Jonge, Thom Hoffman, Ron Brandsteder en Harry Sacksioni meespelen. Waar op affiches de Nationale Top.Elf of FC Harlekijn staat genoemd, wordt hetzelfde voetbalteam met TV-grootheden bedoeld.


Herberg


Veel ontspanning met cultuur en sport dus deze dagen, maar waar het allemaal om draait is de bouw van het Colombinehuis, dat "een herberg van licht moet worden, die geborgenheid biedt aan geestelijk of lichamelijk afgematte kinderen: ziek, ontkend, gebruikt". In De Fransche School wordt met ontwerpen en toelichtingen aangegeven, hoe zo'n 'herberg' er uit moet gaan zien. Het gebouw en zijn omgeving zal in uiterlijk en functie volkomen de geest van de stichting Colombine ademen: licht, evenwicht, en ieder individu en zijn achterliggende cultuur moet volledig tot zijn recht komen.

Het Colombinehuis krijgt de vorm van een acht (van bovenaf gezien), als symbool van het stromen, de eenheid en het evenwicht in de wereld. Daar zit een complete fïlosifie achter die in dit bestek te ver voert om over uit te wijden, maar die in het tijdschrift Colombine helder uit de doeken wordt gedaan. Het juni-exemplaar ligt in De Fransche School ter inzage en om mee te nemen. Herman van Veen weet in kernachtige bewoordingen en zeer tot de verbeelding sprekend uit te leggen, waarom tot het realiseren van een dergelijk oord is besloten en over de wijze waarop de benodigde materialen worden toegepast en waar die vandaan komen. Hierbij is sprake van een idealistische combinatie van pre-fab (in de ontwikkelingslanden) en assemblage (alhier), ook vanuit architectonisch en bouwtechnisch oogpunt bezien een bijzonder boeiend plan. Morgenmiddag vanaf half drie zal deze voorlichting dus nog eens worden herhaald in De Fransche School.

In het Colombinehuis zullen begelei-ders en verzorgers worden tewerkgesteld, die afkomstig zijn uit verschillende landen en dus met hun taal en cultuur zijn opgegroeid. Eerst zullen ze een speciale opleiding volgèn bij het ISIS, een instituut te Zeist dat omgangs- en begeleidingscursussen op antroposofische grondslag verzorgt. De Utrechtse gemeentepolitie maakt daar onder meer ook gebruik van. Medeoprichter van Colombine Joost Taverne stelt echter met klem, dat zijn stichting op zich los staat van de antroposofische filosofie.

Een lokatie voor het te bouwen Colombinehuis moet nog worden gezocht. Men gaat uit van de situatie waarin het gebouw wordt omgeven door veel groen, maar dat het als oord geen geïsoleerde positie in mag nemen; aan de rand van een dorp of kleine stad zou dan ideaal zijn.


Tv-actie


'Voor de fondswerving van het Colombinehuis worden dus concerten, theateroptredens en voetbalwedstrijden georganiseerd. Maar in oktober moet de grote klapper komen: in samenwerking met de NCRV wordt dan een uitgebreide TV-actie op touw gezet, met als onderdelen een documentaire, een vraaggesprek en vooral veel show. De datum van uitzending moet nog worden vastgesteld. Wie meer wil weten over de stichting Colombine of een bijdrage wil storten voor het Colombinehuis volgen hier de nodige gegevens. Stichting Colombine, Kerkdijk 11, 3615 BA Westbroek. Postgiro 25009, telefoon 03469-2040, fax 03469-2141. Maar men kan morgen ook nog terecht in De Fransche School, Havendijk 1 te Culemborg (telefoon 03450- 21546).