het Binnenhof
Ton Oliemuller

"Ik knoei niet in de tekst van Alfred J.KwaK"

21 mrt 1990

HILVERSUM - De avonturen van Alfred Jodocus Kwak blijken in Japan en op VARA-tv een dermate kijksucces, dat men nu al begint te roepen om meer.


Herman van Veen: "Kinderen kijken onbekommerd, de ouderen hebben er mijn bekommernis om het milieu en om de wereld in herkend. Ik zou er een eind aan kunnen maken, maar dan moet ik de eend Kwak dood laten gaan. Dat kun je geen kind aandoen. Ik zit nog vol verhalen rond Kwak, maar het gaat om een enorm duur project. Dat brengt complicaties met zich mee. Een Frans productiebedrijf wil geld steken in een vervolg. Daar zijn we over aan het onderhandelen. Er is verschrikkelijk veel geld mee gemoeid. Een half uur Kwak staat in kosten gelijk aan een halve film voor bioscoopbestemming.
Men heeft ontdekt dat er in deze serie wordt gezinspeeld op wereldproblemen, bijvoorbeeld het Palestijns-Joodse conflict. Vanwege het commerciŽle belang loop ik de kans de teksten te moeten aanpassen aan de inzichten van de geldverschaffers. Wie denkt dat dit lukt, kent mij slecht. Ik knoei niet in de teksten van Alfred Kwak. Ik schrijf geen woord of ik moet er achter staan, het zonden weleens moeizame onderhandelingen kunnen worden, daar ga ik met voor opzij.
Ik ben zeven jaar met het script, van Kwak over de wereld gegaan om dit verhaal op tv te krijgen. In Japan lukte dit eindelijk. Daar hebben ze geld en vakmanschap beschikbaar gesteld met een prachtig resultaat.De VARA is bereid mee te betalen aan het vervolg. Financieel biedt dat geen oplossing, maar het maakt mijn positie tegenover buitenlandse gegadigden wel moreel sterker.


Jubileumjaar


Van Veen viert dit jaar het feit, dat hij een kwart eeuw geleden voor het eerst op de planken stond. Ter gelegenheid hiervan maakt, de VARA een tv-portret van hem, dat later dit jaar zal worden uitgezonden. Het zal een overzicht bieden van Hermans activiteiten in de theaters over de hele wereld, terwijl hij bovendien de kans krijgt zijn kijk op de functie van het theater toe te lichten. Hij heeft er voorlopig nog niet genoeg van. Zelf zegt hij: "Ik hou er pas mee op als de planken onder mij bezwijken. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren".

Bovendien zal Herman aan het eind van de zomer met een nieuwe theatervoorstelling door het land gaan. Ook hiervan legt de VARA een registratie vast, die hoogstens pas in het volgende jaar op het scherm zal komen. Er bestaan voorts vergevorderde plannen voor een film van een normale speelduur, anderhalf uur, in de bioscoop en op tv te zien. De titel hiervan is "Zomp", liet verhaal handelt over een man, gespeeld door Herman zelf, die als een pendelaar fungeert tussen wat er gaande is in de boven- en in de onderwereld, vol onbegrip naar twee kanten. Hierin geeft Herman zijn kijk op de samenleving, in het bijzonder op de verhouding tussen de mensen. Hij zegt te hechten aan menselijke relaties en religie. Beide zullen deze film dragen. De opnamen zullen worden gemaakt in mei en juni van het volgende jaar. Ook Frits Lambrechts speelt in deze film een rol.TON OLIEMULLER