her Vrije Volk
Ben Bunder

Nico Knapper mag van VARA geen VPRO- programma's maken

20 november 1967

De VARA wil niet langer dat haar tv-regisseur Nico Knapper voor de VPRO-radio een wekelijks programma over Franse chansons en volksmuziek maakt. Een paar weken geleden kreeg hij opdracht er ogenblikkelijk mee te stoppen. Knapper heeft deze programma's voor de VPRO vier jaar lang met veel zorg samengesteld, zonder dat hem door de VARA ooit iets is gezegd. Geheel onverwacht moet hij er nu een eind aan maken. Zondagavond jl. was de laatste uitzending.


Nico Knapper wilde op deze zaak geen commentaar geven. Een VARA- woordvoerder deelde mee dat men in de huidige constellatie in de omroep "duidelijkheid" wil.
'Nu er allerlei mini-omroepen bijkomen en de zendtijd steeds verder versplinterd wordt, vinden wij dat het duidelijk moet zijn, welke mensen voor de VARA werken en welke niet.'

Het is echter bekend dat Nico Knapper zijn programma (hij is een van de grootste kenners van het Franse chanson in ons land en had in verband hiermee o.a. zitting In de jury voor de Edisons) veel liever voor de VARA-radio had gebracht.


Geen interesse


Daar bestond echter geen belangstelling, waarschijnlijk om allerlei plausibele redenen. De VARA-regisseur ging daarom, met toestemming van de VARA, In op het aanbod van de VPRO.
Strikt formeel is de maatregel die de VARA nu tegen Nico Knapper heeft aangekondigd misschien wel juist. Het blijft betreurenswaardig dat twee zeer gewaardeerde radioprogramma's over Franse chansons en volksmuziek nu gaan verdwijnen. Zeer persoonlijke programma's waarin Knapper zijn grote kennis van deze muzieksoorten op zeer originele wijze naar voren bracht.


NRU


Misschien dat de Nederlandse Radio Unie iets in zijn programma's ziet. De VARA heeft er in ieder geval geen bezwaar tegen als Knappers programma's in NRU-verband worden uitgezonden.