GELDERLANDER

"Te veel narigheid is ook niet goed"

Documentaire Herman van Veen over Foster Parents Plan

24 sep 1990

HILVERSUM - "DŤ waarheid is onbeschrijfelijk. Dat blijkt ook weer uit dit programma. De grootste dit ellende ziet er op televisie nog mooi uit De armoede en het voedseltekort op Java vallen niet op, tegen die prachtige groene achtergrond. En de stank, het ergste van alles, kan via televisie al helemaal niet worden overgebracht. En dat is misschien maar goed ook. Te veel narigheid in een programma is ook niet goed "


Herman van Veen vertelt over 'Steen voor Steen', de muzikale documentaire die hij samen met regisseur Ruud van Gessel voor Foster Parents Plan heeft gemaakt in India en IndonesiŽ. De VARA brengt dit programma donderdag 27 september op het dag scherm (22.10-22.50 uur).
Herman van Veen is goodwill-ambassadeur van Unicef : en voorman van de Stichting Colombine, een organisatie die hulpbehoevenden in de Derde Wereld en in het westen steunt. Hij ziet zijn optreden voor Foster Parents Plan als een "uitstapje naar een bevriende organisatie."

Van Veen: "Ik ken veel van dit soort organisaties, maar ik ben echt onder de indruk van het werk dat Foster Parents Plan verricht. Ik stapte eigenlijk met wat sceptische gevoelens in het vliegtuig. Mijn ervaring met ontwikkelings-organisaties is dat hun verhalen zijn doorspekt met ijdeltuiterij. Er zijn altijd van die gasten die in ont-wikkelingslanden 'Jezusje' proberen te spelen. En 's nachts stiekem oefenen om over water te lopen, maar je hoort telkens weer een plons."


Symbool


Het grote voordeel van de werkwijze van Foster Parents Plan noemt Van Veen het feit dat de?e organisatie werkt met men-, sen uit het gebied. Van Veen: "Javanen werken aan projecten op Java en de mensen uit Madras bouwen zelf aan hun eigen toekomst. Dat is heel belangrijk. Het kind heeft in dit geheel een symbolische waarde. De Nederlanders die Foster Parents Plan steunen, geven 'hun kind' É 1,50 per dag en dat komt aan de hele gemeen-schap te goede. Daarvan worden waterputten geslagen, koeien aan-geschaft en gewassen geplant, zodat een heel dorp verder kan. Ik ben zeer onder de indruk van de effectiviteit van dit werk."

In de documentaire is te zien hoe Foster Parents Plan te werk gaat, maar ook de cultuur van de twee landen en de tradities van de bevolking komen aan bod. Van Veen: "Ik laat ook zien hoe het in die landen was, voordat Foster Parents Plan op verzoek ingreep. Je praat dan over de kracht en de cultuur van zo'n land. Die moet je kennen om de problemen te kunnen begrijpen. Ik vroeg in een van de dorpen rond Yogyakarta aan een moeder of ik haar baby even mocht vasthouden. Daaarop zag ik vier vrouwen hun hut inrennen. Toen bleek dat een Indonesische baby van nog geen jaar die door een vreemde man wordt vastgehouden, meteen kan worden afgeschreven. Wist ik veel. Ik dacht gewoon even een rnooi plaatje te maken...."


Veranderd


Van Veen is ervan overtuigd dat zijn kijk op het leven door de dingen die hij in ontwikkelingslanden heeft gezien drastisch is veranderd. "Dat is onvermijdelijk als je dit soort landen bezoekt. Ik heb op Java de prachtigste kinderen gezien. Die blijken dan op sterven na dood te zijn. Of je ziet schatjes van een jaar of vier, die in werkelijkheid acht jaar oud zijn. Door ondervoeding en de slechte hygiŽnische toestanden waarin ze leven, groeien ze veel te langzaam. Dat zijn dingen die je heel diep raken.

Ik ga er altijd vanuit dat de wereld een groot communicerend vat is. We zijn met z'n allen verant-woordelijk voor de staat van de mensheid. Maar ik zou ook niet weten hoe alle problemen in de ontwikkelingslanden opgelost moeten worden. Ieder project lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar er gebeurt tenminste iets. Samen, hand in hand en steen voor steen, kunnen we misschien iets veranderen."


Genoeg


Van Veen schreef, samen met Theo Olthuis, speciaal voor dit pro-gramma een aantal nieuwe bedjes. Hij voert die in 'Steen voor Steen' uit met steun van een aantal zingende kinderen en Indonesische muzikanten die op authentiek instrumenten spelen. Het nummer 'Genoeg' komt binnenkort op single uit. Nieuwe donateurs van het Foster Parents Plan krijgen het plaatje als 'welkomstcadeautje'.

Van Veen zal 'Genoeg' bovendien op 29 september in New York ten gehore brengen. Daar begint die, dag in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties de 'World Summit for Children', een topconferentie over de rechten van het kind. Leiders uit tientallen landen proberen daar oplossingen te zoeken voor de benarde positie, waarin vele kinderen in Derde Wereldlanden zich bevinden.